Kemikaalijakelulle digitalisaatio on sekä mahdollisuus että uhka

Julkaistu 21.8.2017 | Marja Ola

Kemikaaleja käytetään maailmassa vuosittain 2 700 miljardin euron edestä, ja kemikaalijakelukaupan arvo on noin 200 miljardia euroa. Jälkimmäisessä ei siis puhuta nappikaupasta vaan merkittävästä kaupan alan toimialasta. Suomessa on sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti toimivia jakelijoita, jotka toimittavat teollisuuden raaka-aineita ja kemikaaleja koko Suomen teollisuudelle.

Kun teollisuus Suomessa alkoi kehittyä yli sata vuotta sitten, jakelijat toimivat jo markkinoilla muutamien välttämättömien raaka-aineiden välittäjinä. Nykyään kemikaalijakelijat ovat yhä enemmän asiakkaidensa ja päämiestensä strategisia kumppaneita.

Asiakkaille jakelija toimii luotettavana arvoa luovana kumppanina, jolta ne saavat tietoa uusista markkinoista ja raaka-ainelähteistä, tuotekehitysideoita, tuote- ja säädöstietoa, logistiikkaosaamista ja palvelua (esimerkiksi varastointi, formulointi, pakkaaminen). Erityisesti pk-yritysasiakkaiden kanssa tehdään tiivistä tuotekehitysyhteistyötä.

Päämiehiä taas hyödyttää jakelijoilla oleva tieto asiakaskentän tarpeista ja odotuksista.  Aikaisemmin jakelijan keskeinen lisäarvo asiakkaalle oli pääasiallisesti tuotteiden toimittaminen ja tiedonvälitys. Nykyisin tieto on kaikkien saatavilla internetissä, jolloin yritysten on haasteellista tietää,  mihin tietolähteisiin voi luottaa. Tässä paikallisella jakelukumppanilla on keskeinen rooli.

Kemikaaliala on syystäkin yksityiskohtaisesti säädeltyä. Turvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen on alalla tärkeää, koska toimitaan myös sellaisten tuotteiden kanssa, joiden käsittely vaatii erityistä huolellisuutta. Jakelijalla on keskeinen rooli toimitusketjussa, koska se toimii linkkinä raaka-aineiden tuottajien ja lopputuotteiden valmistajien välissä.

Kansainvälinen sähköinen kaupankäynti on lisääntynyt vauhdilla erityisesti kuluttajakaupassa mutta myös yritysten välisessä kaupassa. Sen osuuden ennustetaan lähivuosina kasvavan myös jakeluliiketoiminnassa, mutta se ei poista jakelijan roolia strategisena yhteistyökumppanina, oikean tiedon ja toiminnan kehittämisideoiden välittäjänä. Kaupankäyntitavat ja -paikat muuttuvat myös kemian jakelussa, mutta muutoksen suunnan ja nopeuden ennustavaa kristallipalloa ei kellään ole.

Marja Ola
Teknisen Kaupan Liiton Kemikaalijaoston asiamies, ympäristöpäällikkö
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus