Edunvalvonta

Huolehdimme siitä, että jäsenemme ovat ajan tasalla heidän liiketoimintaansa vaikuttavista laeista, säännöistä ja määräyksistä ja että jäseniemme etu otetaan huomioon jo niiden valmistelutyössä. Hyvät suhteet muihin toimialajärjestöihin koti- ja ulkomailla, viranomaisyhteistyö ja aktiivinen osallistuminen lainsäädännön valmisteluun ja kehittämiseen ovat tärkeä osa toimintaamme. Liitto edustaa kattavasti koko teknisen kaupan toimialaa ja toimii aktiivisesti sen parhaaksi.

Liitto on seuraavisen organisaatioiden ja järjestöjen jäsen:

Autoalan Laatuyhdistys | Auto- ja tieforum | Comité Européen de Liaison des Importateurs de Machines Outils (CELIMO) |ERA European Rental Association | Eurometal | European Confederation of Equipment Distributors (E.C.E.D) | European Portable Battery Association (EPBA) | European Association of Chemical Distributors (FECC) | Federation Internationale des Grossistes, Importateurs & Exportateurs en Fournitures Automobiles (FIGIEFA) | Helsingin Kauppakamari | Kemian pooli | Suomen Muoviyhdistys | Suomalais-Venäläinen Kauppakamari | Suomen Kaupan Liitto ja sen valiokunnat | Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry

Liitto osallistuu seuraavien neuvottelukuntien työskentelyyn:

Kemian työsuojeluneuvottelukunta | Kemikaalineuvottelukunta | Metrologian neuvottelukunta (MNK) | Puolustustaloudellinen suunnittelukunta teollisuusjaosto | Tavaroiden liikkuvuus – ajoneuvomääräykset -ryhmä (TBT) | TUKESin Sähköfoorum | Turvallisuustekniikan neuvottelukunta, painelaitejaosto | Työturvallisuusmääräyksiä valmisteleva neuvottelukunta (TTN) | Vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin neuvottelukunta (TEM VANK) | VAK-neuvottelukunta, Ad Hoc-muutosjaosto.

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus