Liitto

Liitto

Toimintaa jäsenten hyödyksi

Teknisen Kaupan Liitto (Tekniska Handeslförbundet rf) on jäsenilleen tehokas kumppani palveluliiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, helposti lähestyttävä ja sen tarpeista perillä oleva luotettava ja asiantunteva konsultti. Se tarjoaa foorumin jäsenistön yhteisten asioiden ajamiseen ja alan kilpailukyvystä huolehtimiseen.  Liitto välittää jäsenistön tarpeet päätöksentekijöille ja huolehtii niiden huomioon ottamisesta päätöksenteossa.

Liittoon kuuluu yli 350 alan yritystä ja kuusi jäsenyhdistystä – Sähköteknisen Kaupan Liitto, Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys, Elektroniikan komponentti- ja mittalaitetoimittajat Elkomit ry, LVI-Teknisen Kaupan liitto , The European Portable Battery Association ja Suomen Varaosakaupan Keskusliitto. Näiden palveluksessa on yli 20 000 henkeä. Liitto on Kaupan liiton jäsen, joka puolestaan on EK:n jäsen.

Liitolla on 20 eri toimialoja edustavaa jaostoa.

Teknisen Kaupan Liitto ry (The Association of Finnish Technical Traders) on teknisen kaupan etuja valvova järjestö Suomessa. Sen jäsenyritysten myynti kattaa noin 85 prosenttia alasta.

Jaostot

Jäsenet toimivat eri toimialoilla, ja liitto on organisoitu tämän mukaan jaostoihin. Jaostot edistävät oman toimialansa yhteisiä asioita tuottamalla yritysten liiketoiminnassa tarvitsemaa tietoa, sekä kehittämällä työ- ja ympäristöturvallisuutta ja verkottumista. Jaostojen toiminnalle on määritelty pelisäännöt, joiden turvin keskenään kilpailevatkin yritykset voivat ajaa alan yhteisiä asioita sekä vaihtaa tietoa ja kokemuksia puolueettomalla maaperällä.

Jäsenyritykset voivat kuulua useaan eri jaostoon. Jaostojen jäsenyritysten edustama myynti kattaa yleensä 70–100 prosenttia kyseisen alan markkinoista.

Tekninen Kauppa lukuina

yli 350 jäsentä
95 % jäsenistä suosittelee jäsenyyttä
32 jaostoa ja ryhmää
Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus