Hallitusohjelmatavoitteet

Teknisen kaupan merkittävin haaste on jo pitkään jatkunut investointilama Suomessa. Teollisuuden pääomakanta jatkaa kutistumistaan ja pääoman kuluminen on tänäkin vuonna selvästi suurempaa kuin uudet investoinnit. Suomen kannalta suuri huoli on työttömyyden voimakas kasvaminen. Teknisen kaupan näkemyksen mukaan hyvä työllisyys on seuraus siitä, että taloudellinen toimintaympäristö kannustaa yrityksiä investoimaan ja siten hakemaan kasvua. Työllisyys paranee vain yritysten menestymisen kautta. Tekninen kauppa kokee, että työmarkkinoita on uudistettava, verotuksen kannustavuutta on lisättävä ja logistiikan kilpailukykyisyys on turvattava. Mikäli suomalainen toimintaympäristö ei muutu investoinneille myönteisemmäksi, jatkuu teollisuustuotannon pitkään jatkunut ulkoistaminen mm. Puolaan ja Baltiaan entistä voimakkaampana.  Tämä on merkittävä uhka niin Suomelle kuin tekniselle kaupallekin.

Uuden hallituksen tulisi pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin, jotta yritysten luottamus kasvaisi ja investoinnit käynnistyisivät.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry asetti tavoitteeksi kevään 2015 vaalien jälkeen muodostetulle Suomen hallitukselle, että sen täytyisi tehdä investointeja tukevaa politiikkaa. Uusi hallitusohjelma jakaa iloksemme suuren osa tavoitteista kanssamme.

Hallitusohjelmatavoitteet – Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus