Nopeudeltaan rajoitetut henkilöautot lisäävät liikenneturvallisuusriskejä

Julkaistu 26.1.2018 |

Liikenne- ja viestintäministeriö tutkii mahdollisuutta nuorten ajamiseen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla 1.1.2019 alkaen. Tarkoitus on tarjota mopoautoille ja mopoille vaihtoehto. Tämä olisi ministeriön mukaan yksi mahdollisuus lisätä nuorten, alle 18-vuotiaitten kuljettajien turvallisuutta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tekemän selvitysmuistion mukaan nopeusrajoitettujen henkilöautojen käyttöönotto kuitenkin lisäisi merkittävästi vakavien onnettomuuksien riskiä jalankulkijoille ja muulle liikenteelle. Selvityksen perusteella rajoitettujen henkilöautojen käyttöönotto aiheuttaisi myös liikenteen jonoutumista ja ohituksia, jotka lisäisivät entisestään muun liikenteen riskinottoa. Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto ehdottaa luopumista tästä hankkeesta, koska on todennäköistä, että esitetty muutos jopa heikentäisi liikenneturvallisuutta.

Paraneeko turvallisuus?

Vuosina 2011–2015 henkilöauto-onnettomuuksissa kuoli 858 henkeä ja mopoauto-onnettomuuksissa neljä henkeä.

– Mopoautoilu ei tilastojen valossa ole niin vaarallista kuin joskus kuvitellaan. Valtaosa mopoautoilijoiden kolareista ei johda loukkaantumiseen, ja loukkaantumisetkin ovat yleensä lieviä, Onnettomuustietoinstituutin (LKV/OTI) liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius kertoo tutkimusta käsittelevässä tiedotteessa.

Myös Trafin selvitysmuistioissa (4/2018) todetaan: ”Mopoauto-onnettomuuksissa loukkaantumisista kolme prosenttia on vakavia, kun vastaava osuus mopo-onnettomuuksissa on 14 prosenttia ja henkilöauto-onnettomuuksissa 8 prosenttia.”

Nuori kuljettaja on riski liikenteessä

Trafin selvitysmuistion mukaan liikenneturvallisuusvaikutusta arvioitaessa on huomattava, että nopeusrajoitetun henkilöauton käyttöönotto lisää huottavasti moottoriajoneuvojen käyttöä iässä, jossa liikennekäyttäytyminen on korostuneesti riskejä ottavaa. Ongelma kasvaa helposti myös sosiaalisen suorituspaineen alla, ja näyttämisen tarve voi johtaa peruuttamattomiin tilanteisiin. Etenkin jalankulkijoiden ja pyörailijöiden liikenneturvallisuus heikkenee.

Ruotsissa tehdyn kyselytutkimuksen perusteella on melko todennäköistä, että nopeusrajoitetuilla autoilla ajetaan ylinopeutta ja niitä viritetään. Mopoauto on vastaavasti rajatulla tehollaan varsin vaatimaton suorituskyvyltään, pieni massaltaan ja ajonopeudet maltillisia, jolloin se ei muodosta niin suurta riskiä muille tienkäyttäjille.

Paraneeko liikenteen sujuvuus?

Trafin maksamisskenaarion mukaan 15–17-vuotiaista peräti 41 000 siirtyisi uuteen ajoneuvoluokkaan. Mopoautoja on liikenteessä 8 000 ja niiden käyttö on varsin taajamapainotteista.

Selvityksen perusteella nopeusrajoitettujen henkilöautojen käyttöönotto jonouttaisi liikennettä ja ohituksia ja alentaisi muun liikenteen matkanopeutta tilanteissa, joissa muu liikenne on vilkasta ja nopeusrajoitettuja henkilöautoja liikkuu useita kappaleita tunnissa. Viiveiden lisääntymisellä on siten myös liiketaloudellisia vaikutuksia tavaraliikenteen kuljetuksille ja joukkoliikenteen operoinnille. Liikennesuoritteen kasvaessa sekä matkanopeuksien hidastuessa myös polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt lisääntyisivät.

Teknisen Kaupan Liitto ry:n Moottoripyöräjaosto ehdottaa luopumista tästä hankkeesta, koska on todennäköistä, että liikenneturvallisuus jopa heikkenee esitetyllä muutoksella. Sen sijaan kannatamme liikenneturvallisuuden edistämistä ja ajoneuvokannan uusiutumista siirtymällä eri ajoneuvoluokissa hankinnan verotuksesta päästöihin perustuvaan käytön verotukseen, joka ohjaisi niin julkista kuin yksityistä kysyntää yleisemmin vähäpäästöisempiin, teknisesti kehittyneempiin ja turvallisempiin ajoneuvoihin. Teknisen Kaupan Liitto ry kannattaa varauksetta myös liikenneinfrastruktuuriin tehtäviä investointeja liikenteen korjausvelan vähentämiseksi. Edellä mainitut toimet johtavat paljon todennäköisemmin liikenneturvallisuuden paranemiseen.

Lisätietoja:

Hannu Kyyhkynen
Moottoripyöräjaoston asiamies
Teknisen Kaupan Liitto ry
puh. 050 599 4942

Tomi Kinnunen
Moottoripyöräjaoston jäsen
Teknisen Kaupan Liitto ry
puh. 0500 402 081

Lähteet:

https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2018_julkaisut/nopeusrajoitetut_henkiloautot_nuorten_kayttoon

http://www.lvk.fi/fi/liikennevakuutuskeskus/ajankohtaista/

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja sen myynti vuonna 2016 oli 8,8 miljardia euroa. www.tekninen.fi

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus