Suunnitellusta moottoripyöräverosta on luovuttava

Julkaistu 13.1.2017 |

Hallitus suunnittelee uutta veroa kevyille moottoriajoneuvoille. Veron määrä olisi 150 euroa vuodessa, ja sen haluttaisiin kerryttävän valtion kassaa 25 miljoonan euron vuotuisilla verotuloilla.

Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto vastustaa jyrkästi suunniteltua veroa ja on tänään antanut esityksestä pyydetyn lausunnon. Liiton mukaan hallituksen esitys kohtelee muutamaa toimialaa ja harrastajaryhmää epätasa-arvoisesti.

Jotta Suomi pääsisi EU:n sille asettamiin ilmastotavoitteisiin, Moottoripyöräjaoston mukaan verotuksessa pitäisi siirtyä hankinnan ja omistamisen verottamisesta päästöpohjaiseen käytön verottamiseen.

— Verorakenteen muutokset tulisi toteuttaa mahdollisimman pian, jotta ympäristöystävällisempien, teknisesti kehittyneempien ja turvallisempien moottoripyörien osuus ajoneuvokannasta saataisiin kasvuun, Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Esa Ruohonen BMW:ltä sanoo.

Vero uhkaa koko harrastusta ja alan kauppaa. Moottoripyörien myyntiluvut ovat laskeneet jo seitsemän vuotta peräkkäin. Jos kutistuvalle harrastukselle asetetaan vuotuinen 150 euron vero, moottoripyörien myynti vähenee vieläkin ja käytöstä poistetaan moottoripyöriä, jolloin verokertymästä tuskin tulee suunnitellun suuruinen.

Kuluttajat tekevät moottoripyöräilyä koskevia hankintapäätöksiä samalla periaatteella kuin henkilöauto-hankintoja – mitä enemmän hankintaa ja omistamista verotetaan, sen vanhemmilla ajoneuvoilla ajetaan. Ja jos harrastuksen todetaan maksavan liikaa, keskivertotaloudessa kyseinen harrastus helposti loppuu.

Moottoripyöräilijöitä ei tulisikaan rangaista erityisellä harrastukseen kohdistuvalla verorasituksella. Hyvän veronlaatimismenettelyn näkökulmasta harrastus ei ole sopiva verotettava kohde.

Samaan aikaan kun moottoripyörille suunnitellaan veronkorotuksia Suomessa, veron alentamisesta on saatu positiivisia tuloksia muissa Pohjoismaissa. Suomessakin on hyviä kokemuksia uusien autojen kaupasta, jossa esimerkiksi autoveron tuotto on veron alentamisesta huolimatta kasvanut lisääntyneen myynnin myötä.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan muun muassa liikenneverkon, verotuksen ja katsastuslainsäädännön kokonaisuudistusta. Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto vaatiikin luopumista hallituksen esityksen mukaisesta ajoneuvoverosta kunnes liikenneverkkoon, verotukseen ja valvontaan liittyvien kokonaisuudistusten vaikutukset ovat tiedossa.

 

Lisätietoja:

Hannu Kyyhkynen
Teknisen Kaupan Liitto
Moottoripyöräjaoston asiamies
{{cloaked}}
puh. 050 599 4942

 

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja sen myynti vuonna 2015 oli 8,2 miljardia euroa. tekninen.fi

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus