Avoimuus kannattaa!

Julkaistu 11.12.2018 | Alexander Bargum

Teknisen kaupan yritykset jäävät usein ns. suurelle yleisölle melko tuntemattomiksi.  Tuotteet saattavat olla varsin anonyymejä, kuten raaka-ainekaupassa. Niissä voi toisaalta myös olla tunnetun valmistajan nimi, jolloin tuotteen myyjän nimi saattaa jäädä taka-alalle. Monesti toimialamme asiakkaina ovat lähinnä toiset yritykset, eivät niinkään kuluttajat. Toimialamme yritykset ovat vain vähäisessä määrin pörssilistattuja, ja useimmiten ne ovat korkeintaan keskikokoisia. Olemme melko näkymättömiä sankareita maailmassa, jossa isot vientiyritykset ja enemmän tai vähemmän lupaavat startup-yritykset saavat eniten huomiota.

Edellä mainittuihin yleistyksiin löytyy toki lukuisia poikkeuksia, mutta kaiken kaikkiaan ei ole yllättävää, ettei meitä tunneta riittävästi. Samalla pohdimme jatkuvasti, miten saisimme houkuteltua uusia osaajia alalla, tai miten saisimme äänemme kuuluviin edunvalvonnassa.

Itse uskon siihen, että avoimuus on meille paras keino nostaa profiiliamme. Oman yritykseni kohdalla se tarkoittaa, että kerromme itsestämme mahdollisimman paljon muun muassa kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Emme käytä näitä kanavia ainoastaan markkinointiin, vaan pyrimme aidosti siihen, että toimintamme olisi joka suhteessa mahdollisimman läpinäkyvää. Se tarkoittaa myös, että ylläpidämme aktiivista suhdetta perinteiseen mediaan ja pyrimme saamaan itseämme koskevia uutisia julkisuuteen. Olemme puhuneet avoimesti myös vastoinkäymisistä, virheistä ja haasteista. Silti huomaan välillä, että jopa yrityksen sisällä tiedetään yrityksen asioista vähemmän kuin olin itse olettanut. Se on terveellinen muistutus siitä, että tietoa ei voi koskaan jakaa liikaa!

Yritysvastuu (corporate responsibility) sekä yrityksen tarina ja tarkoitus (story and purpose) ovat tämän päivän avainkäsitteitä, kun sidosryhmät arvioivat yrityksen houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta. Näin pitääkin olla: yritykset ovat yhteiskunnallisia toimijoita, joiden tulee olla hyödyllisiä ja merkityksellisiä muillekin kuin osakkeenomistajilleen.

Yrityksen houkuttelevuus nykyisille ja tuleville työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille perustuu mielikuviin, joihin voimme itse vaikuttaa. Teknisen kaupan yritysten ei pidä olla turhan vaatimattomia: meillä kaikilla on kiinnostava tarina ja vahva tarkoitus. Ne kannattaa tuoda esille avoimuuden ja konkreettisen tiedon kautta.

Alexander Bargum
Algol Oy:n toimitusjohtaja, Teknisen kaupan liiton hallituksen jäsen 2012-18 ja varapuheenjohtaja 2017-18
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus