Datan vaikutus teknisen kaupan alan yrityksiin

Julkaistu 21.10.2021 | Pasi Nieminen

Datan, eli tiedon merkityksestä yritystoiminnan ytimessä, on puhuttu jo vuosia. Keskustelu datan ympärillä sai kierroksia viimeistään kymmenisen vuotta sitten, kun termistä IoT – Internet of Things, ryhdyttiin puhumaan yleiskielessä ja tulevaisuuden visiona. Sen jälkeen arkikieleen on tullut uusia termejä kuten analytiikka, big data, koneoppiminen, tekoäly, pilviteknologia jne. Ammattijulkaisut, lehdistö ja LinkedIn muiden muassa ovat jo niin täynnä eri termejä ja datasta ”meuhkaamista”, että vähemmästäkin menee jo pää pyörälle.

Miten tämän kaiken oikein tiivistäisi? Tiedolla johtaminen tarkoittaa yksinkertaisesti oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tämä oikea tieto saadaan dataa keräämällä ja analysoimalla. Päätöksenteko voi olla yritystasolla strategista, taktista tai päivittäisjohtamista. Koko homman pihvi on se, että kerättyä dataa todella hyödynnetään entistä enemmän päätöksenteossa. Sen avulla voidaan simuloida eri skenaarioita, jotka helpottavat liiketoiminnan suunnittelua niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

Jos asiaa yrittäisi tiivistää vieläkin pidemmälle, kyse on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisesta asiasta; selvitetään faktat ja mahdolliset skenaariot, joiden pohjalta edetään. Ei se ole sen kummempaa. Näin on varmasti aina pyrittykin tekemään. Nykyajassa suurin muutos aikaisempaan kuitenkin on, että teknologia tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia datan keräämiseen ja siten dataa kerääntyy valtavia määriä.

Toimintaan vaikuttavia muuttujia voi olla paljon, aikajänteet ovat lyhentyneet, vaadittavien päätöksien lukumäärä lisääntynyt, yleiset laatuvaatimukset kasvaneet, virheelliset päätökset voivat ehtiä aiheuttaa vahinkoa ennen korjausliikkeitä, osaamisvaatimukset ovat kasvaneet, teknologia on monimutkaistunut, ennakointi ja ennustaminen ovat isossa roolissa ja asiakaskokemuksen laatu korostuu entisestään. Lisäksi hyvin usein operatiivinen päätöksenteko alkaa olla pitkälle automatisoitua.

Useat toimialat muovautuvat perinteisestä toimialastaan yhä enemmän analyysitaloiksi tai datan omistajiksi. Täten datan käsittely ja siihen pohjautuva työskentely muodostuvat väkisin osaksi myös teknisen kaupan alan yritysten ydinosaamista, koska oikeastaan muuta vaihtoehtoa ei ole. Myös teknisen kaupan alan yrityksille tiedon hyödyntäminen voi synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja kokonaan uusia markkinoita. Nykyisille asiakkuuksille tarjottavista tuotteista ja palveluista voi löytyä ihan uusia ulottuvuuksia. Tai uusia asiakkuuksia voi löytyä aivan eri asiakasryhmästä tai toimialalta kuin aikaisemmin. Toimitusketjussa dataa yhdistelemällä luodaan kilpailuetua, joka hyödyttää alihankkijoita ja tuottaa lisäarvoa loppuasiakkaalle. Lopputuloksena asiakasyrityksien reagointikyky markkinoiden muutoksiin nopeutuu ja parantuu.

Datan kerääminen, hallinnointi, käsittely, analytiikka ja muokkaaminen asiakkaan tarpeisin vaativat isoja muutoksia teknisen kaupan alan liiketoimintamalleihin. Tiedon siirto on nopeutunut ja datan on oltava reaaliaikaista. Erilaisten järjestelmien tulee keskustella sujuvasti keskenään. Datan on oltava helppotajuista, ja sen tulee näkyä yhä enemmän asiakasyritysten arjessa. Konkreettisena asiana data muuttaa muun muassa teknisen kaupan alan työvoimatarpeita. Asiakasyritykset tarvitsevat enemmän ammattilaisia sisäisen ja ulkoisen datan analysointiin ja yksinkertaistamiseen. Data itsessään ei ole asiakkaalle oikeastaan minkään arvoista. Asiakasyrityksille sen todellinen arvo määräytyy vasta sitten, kun tiedon perusteella tehdyt päätökset saadaan arjessa käytäntöön tai se myydään jossain muodossa eteenpäin.

Käytännön esimerkin datan vaikutuksesta operatiiviseen toimintaan voi ottaa niinkin ”tylsältä” toimialalta kuin sisälogistiikasta. Vielä pari vuosikymmentä sitten sisälogistiikasta tuli mieleen pölyinen, sekavahko varasto, jossa trukit singahtelivat sinne tänne. Nykypäivänä sisälogistiikka on kaikkea muuta.

Telematiikan ja datan käyttö on ollut arkipäivää sisälogistiikassa jo vuosia. Nykyaikaisen telematiikan avulla saadaan koottua dataa esimerkiksi trukkien liikkeistä ja käyttöasteista.   Data voidaan tallentaa pilveen, josta se on joustavasti saatavilla eri päätelaitteilla.  Dataa hyödynnetään pääsääntöisesti tehokkuuden, turvallisuuden ja johtamisen parantamiseen. Trukeista kerätty käytönaikainen tieto onkin erinomainen ja konkreettinen esimerkki tiedon tuomasta lisäarvosta lähijohtamiseen.

Tiedolla vahvistetaan päätöksentekoa. Kun toimenpiteet eivät perustu parhaimpaan mahdolliseen arvaukseen, tehdään tuotannossa tai hankinnoissa vähemmän virheliikkeitä. Varastopäällikkö saa järjestelmän kautta faktaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kannustinjärjestelmässä, henkilöstön resursoinnissa, kaluston optimoinnissa, törmäyksien seurannassa tai tuotantokapasiteetin ennustamisessa. Tieto mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja ongelmakohtien havainnoinnin.

Täten niinkin perinteinen teknisen kaupan toimiala kuin trukkikauppa ei ole enää pelkästään trukin myymistä jonkin työvaiheen suorittamiseen. Toki nämä työvaiheet pitää trukilla edelleen hoitua, mutta samalla tuotetaan arvokasta tietoa toiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi. Täten perinteinen trukki ei ole enää vain pelkkä työkone vaan arvokasta dataa tuottava työkone.

Yhteiskunnassa ja teknisen kaupan alalla muutos on jo nyt kovassa vauhdissa ja seuraavan kymmenen vuoden aikana se kiihtyy entisestään. Miten muutos vaikuttaa teknisen kaupan alalla juuri sinun työnantajasi ja asiakasyrityksesi toimintaan, on tämän vuoksi tärkeää ymmärtää juuri nyt.

 

 

Pasi Nieminen
toimitusjohtaja Toyota Material Handling Oy, Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus