Kohti ääretöntä, mutta askel kerrallaan

Julkaistu 27.2.2019 | Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto ja Talent Vectian partner Kalle Laine

Disruptio, digitaalinen murros, IoT, AI, AR, 3D, robotiikka, ekosysteemi ja niin edelleen. Menitkö solmuun näiden käsitteiden kanssa? Niin menimme myös me.

Digitaalisuuden ympärillä käytävä keskustelu on usein monimutkaista ja vaikeaselkoista. Sitä myydään samaan aikaan uhkakuvilla, että suurilla lupauksilla. Monelle digitalisaatio terminä herättää hämmennystä, koska usein sen ajatellaan tarkoittavan kaiken vanhan unohtamista ja hyppäämistä kerta heitolla uuteen liiketoimintamalliin tai ansaintalogiikkaan.

Totta varmasti on, että digitaalisuus muuttaa ajan saatossa tapaamme toimia, ajatella ja käyttäytyä enemmän kuin arvaammekaan. Siitä tehdään kuitenkin helposti niin vaikeaa, että se voi halvauttaa ja jopa estää pieniä ja keskisuuria yrityksiä kehittämästä digitaalista liiketoimintaansa. Se koetaan amebana, jota on vaikea hahmottaa ja johon on vaikea tarttua kiinni. Katse on siinä helposti niin pitkällä tulevaisuudessa, että lähiympäristö sumentuu ja kaadumme omiin jalkoihimme. Digitaalista liiketoimintaa aletaan kehittämään usein toivetilasta ennemmin kuin siitä arjen tilanteesta ja ympäristöstä, jossa yritys oikeasti on.

Huominen on huomenna mutta tänään on tänään. Digitaalinen kehittäminen tulisikin jakaa kahteen horisonttiin: lyhyen ja pitkän aikavälin horisonttiin. Ne eivät ole poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä. Pitkän aikavälin kehittäminen vaatii vaan usein niin paljon resursseja, uutta osaamista, aikaa ja rahaa, että monilla pk -yrityksillä ei ole uskallusta ja rohkeutta lähteä tähän leikkiin.

Teknisen Kaupan Liitto teetti viime vuonna yhdessä konsultointiyritys Talent Vectian kanssa digitaalisen liiketoiminnan maturiteettikyselyn omille jäsenyrityksilleen. Tavoitteena siinä oli ymmärtää paremmin omien jäsenyritysten (lähes 400 b2b-kaupassa toimivaa yritystä) tilanne ja tarpeet digitaalisen toiminnan kehittämiselle. Kyselyssä tuli esille, että Teknisen Kaupan jäsenyrityksillä on sangen hyvä ymmärrys siitä, mitä mahdollisuuksia digitaalisuuden kehittäminen ja lisääminen liiketoiminnassa voisi yritykselle tuoda, mutta selkeät suunnitelmat sen edistämiseksi taas sai huonommat arviot.

Keskeisiksi haasteiksi koettiin digitalisaation kehittämisessä ja käytäntöön viennissä oman organisaation valmius, osaaminen ja resurssit uudistumiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Myös digitaalisten kehitysprojektien laajuus ja monimutkaisuus huolettivat yrityksiä. Toisaalta esiin tuli asiakkaiden vaihteleva tilanne ja osittain konservatiiviset ostotottumukset sekä haluttomuus ottaa digitaalisia ratkaisuja käyttöön.

Eräs teknisen kaupan yritys määritteli, että he hakevat digitalisaatiolla asiakaskokemuksen parantamista (asiakasuskollisuus ja myynti ylös), oman toiminnan kehittämistä (kustannukset alas) ja henkilöstön tyytyväisyyden parantumista. Digitalisaatio mahdollistaa siirtymisen uuden tyyppiseen käyttäjäkokemukseen, jota ilman reaaliaikaista ja nopeaa tiedonsiirtoa ei olisi järkevää tai edes mahdollista toteuttaa.

Kuitenkin useissa tapauksissa tämä on ”vain” evoluutiota eli olemassa olevan liiketoiminnan parantamista, ei siis revoluutiota, jona esimerkiksi musiikin tai kuvaamisen digitalisointia voidaan pitää. Kaikkien yritysten ei tarvitse keksiä uutta Spotifyta, Uberia tai Alibabaa ja valloittaa maailmaa. Monille riittää asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen tuottamalla muun muassa lisäinformaatiota tuotteen käytöstä sähköisessä muodossa (video, lisätty todellisuus, tekoäly) tai ratkaisemalla jokin asiakkaan kokema tarve vaikka tuotteen saatavuudesta reaaliaikaisella tai ennustavalla tiedolla. Voisiko toisaalta osaa asiakkaista palvella digitaalisesti verkkokaupan tai muun sähköisen tilaamisen avulla ja keskittää myyjien ajankäyttö tärkeimpiin asiakkaisiin?

Katse on hyvä pitää horisontissa, mutta liikkeellelähtö nykyliiketoiminnan pullonkaulojen ratkaisemiseksi digitaalisin työkaluin on monelle luontevampi startti.

Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto ja Talent Vectian partner Kalle Laine
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus