Kohti sähköisempää liikennettä

Julkaistu 11.11.2020 | Martti Forss

Suomen energia- ja ilmastostrategiassa on pitkän aikavälin tavoitteena hiilineutraali yhteiskunta.
Kuten tiedämme, huomattava osa ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta – liikenne mukaan luettuna.

Liikenteen sähköistyminen onkin yksi tärkeimmistä keinoista edetä kohti Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Sähköautojen määrän tavoitteeksi on nykyisessä strategiassa asetettu 250 000 autoa vuonna 2030. Liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen työryhmä on kuitenkin esittänyt tavoitteen tarkistamista huomattavasti kunnianhimoisemmaksi. Se tavoittelisi jopa 700 000:ta autoa, joista pääosa olisi täyssähköautoja. Oleellista on, mikä saisi yhä useamman etenemään ajatuksen asteelta sähköauton hankintaan.

Monet ovat keinot, joilla voidaan luoda sähköiselle autoilulle parempia edellytyksiä. Tänä ja vielä ensi vuonna täyssähköauton ostava tai leasingkäyttöön ottava kotitalous voi saada hankintatukea 2 000 euroa. Se on vähemmän kuin useissa muissa EU-maissa, joissa tuki liikkuu 4 000–6 000 eurossa. Tuen korottaminen meilläkin lisäisi vähäpäästöisten ajoneuvojen houkuttelevuutta, ja olisi myös linjassa lukuisten muiden EU-maiden kanssa.

Vähäpäästöisten autojen yleistymistä vauhdittavat myös työsuhdeautoiluun tulossa olevat verohelpotukset, jotka koskevat täyssähköisiä työsuhdeautoja. Entäpä jos tukimalli laajennettaisiin myös ladattaviin hybrideihin? Työsuhdeautokanta voisi uudistua nopeasti, ja se tarkoittaisi kohtuullisen isoa määrää koko maan tasolla.

Sähköautoilun lisääntyminen puolestaan lisää latausinfran tarvetta, ja sen rakentamisella on myös työllistävä vaikutus. EPBD-direktiivin voimaantulon myötä kunnille, kaupungeille, kauppapaikoille sekä kiinteistön omistajille on määritelty uusia latausinfran rakentamisvelvoitteita maaliskuusta 2021 lähtien, mikä tarkoittaa isoja investointeja. Valtio tukee latausverkoston kehittymistä monella tavalla: saatavissa  on investointitukea, ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn myöntämä tuki vauhdittaa asunto-osakeyhtiöiden latausinfran parantamista.

Teknisellä tukkukaupalla on merkittävä rooli liikenteen sähköistymisessä latauslaitteiden toimittajana.
Asiantuntijoiltamme saa myös päätöksentekoon tarvittavaa tietoa tarjolla olevista ratkaisuista, kun esimerkiksi monet taloyhtiöt ovat uuden edessä.

Vastuullisena toimijana Onninen haluaa näyttää esimerkkiä ja on ottanut käyttöön täyssähkökuorma-auton, jolla hoidetaan jakelutoimituksia asiakkaiden kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena ovat hiilineutraalit kuljetukset vuonna 2025.

Martti Forss
Toimitusjohtaja, Onninen oy Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus