Kohti vihreämpää tulevaisuutta

Julkaistu 9.5.2019 | Mikael Kämpe

Joka päivä voidaan lehdistä lukea, miten eri laitteet ja tuotteet muuttuvat ns. vihreimmiksi eli luontoa säästävimmiksi.

Ehkä eniten puhuttavat autot ja niihin liittyvät teknologiat. Tarjolla on monia eri vaihtoehtoja, muun muassa sähkö, kaasu, vety ja ladattavat hybridit, sekä perinteiset vaihtoedot bensiini ja diesel. Keskustelu on käynyt kuumana siitä, mikä on ympäristöystävällinen ja mikä ei. Varmaa on, että jokainen tarjolla oleva vaihtoehto tavalla tai toisella rasittaa luontoa jossain vaiheessa. Öljy on luonnonvara, joka tulee joku päivä loppumaan, samoin kuin kaasu. Toisaalta näitä voidaan myös tuottaa kierrätysmenetelmällä esimerkiksi jätteistä ja tähteistä, ja tästä Nesteen MY diesel on hyvä esimerkki.

Sähkö on autoa ajettaessa lähes päästötön vaihtoehto, mutta itse teknologia vaatii monia erilaisia metalleja ja nyt vielä kallista tekniikkaa. Suurin kysymys on, miten itse sähkö on tuotettu. Sähköhän tulee ”seinästä” ja on päästötöntä energiaa… tai ainakin monet sen niin mieltävät. Autoteollisuudessa verotus on valintaa ohjaava tekijä ja moni olisikin valmis siirtymään päästöttömämpään vaihtoehtoon, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Poliittisilla päätöksillä voidaan asia muuttaa, mutta siihen tarvitaan tulevalta hallitukselta rohkeita päätöksiä.

Työkoneiden ja laitteiden kannalta katsottua tilanne on hiukan toinen. Jo kauan ovat isot laitteet (torninosturit, kaivoskoneet, suuret kaivinkoneet kaivoksissa ym.) toimineet sähköllä, koska hyötysuhde on ollut tällä menetelmällä paras. Kun puhutaan koneista, joita käytetään kiinteistöhuollossa ja rakennustyömailla, ovat ne perinteisesti toimineet bensiinillä tai dieselillä. Nyt tähän on tulossa muutos ja trukkiteollisuus on ollut kehityksen veturi. Perinteisesti trukit ovat jo kauan toimineet sähköllä, mutta myös kaasu on ollut vaihtoehto polttomoottorien lisäksi. Nämä vaihtoehdot ovat lähinnä olleet käytössä trukeissa, jotka ovat toimineet sisätiloissa, missä ei voi olla pakokaasuja. Lyijyakut ovat kehittyneet paljon, mutta uusi litiumakkuteknologia mahdollistaa paljon älykkäämpiä ja käyttöystävällisempiä trukkeja.

Huhtikuun puolivälissä järjestettiin Saksassa maailman suurimmat rakennuskonemessut, Bauma. Messut järjestetään joka kolmas vuosi ja tänä vuonna monella yrityksellä oli esillä erikokoisia koneita, jotka käyttävät akkuteknologiaa. Perinteisesti käsityökalut ovat toimineet sähköllä eli niissä on ollut johto. Nyt voidaan sanoa, että lähes kaikki pienkoneet ovat siirtyneet akkuteknologiaan. Samoin käy keskisuurien ja suurien koneiden. Henkilönostimissa ns. akkukoneet ovat olleet jo kauan markkinoilla ja nyt teknologia siirtyy isompiin koneisiin, myös hybridikoneita on tarjolla.

Jotta voimme todella siirtyä kohti vihreämpiä työmaita, tarvitaan poliittista tahtoa ja verohelpotuksia. Monet isot kaupungit Euroopassa ajavat omissa hankinoissaan vihreitä vaihtoehtoja. Tukholma on jo pitkään vaatinut vähäpäästöisempiä koneita ja laitteita työmailleen koneiden ikä- ja päästörajoituksilla. Uskon, että tämä tulee tapahtumaan Suomessakin lähitulevaisuudessa ainakin suurimmissa kaupungeissa. Poliittisen tahdon lisäksi myös asiakkaiden on oltava valmiita maksamaan näiden koneiden hankinnasta ja käytöstä, koska ne ovat ainakin vielä kalliimpia hankkia kuin perinteisen teknologian laitteet. Tarvitaan siis jonkinlainen porkkana, jotta ympäristöä säästävä toimintamalli nähdään taloudellisesti kannattavaksi.

Päästöjä syntyy myös työmaiden lämmityksestä. Perinteisesti lämmitys on tapahtunut öljyllä, koska tekniikka on tuttua ja turvallista, mutta ympäristön kannalta tämä ei ole paras vaihtoehto. Kaasulla lämmittäminen on lisääntynyt huomattavasti ja se on öljyä vihreämpi vaihtoehto. Nykyään on kaukolämmön käyttö lisääntynyt siellä, missä se on mahdollista, ja myös väliaikaiset lämmittimet ovat kehittyneet. Sähkön käyttö ei välttämättä ole taloudellisin vaihtoehto, mutta yhdistämällä siihen esimerkiksi lämpöpumput, voidaan saada toimiva lopputulos. Valinta eri vaihtoehtojen välillä tulee aina tehdä asiantuntijan kanssa.

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että rakentaminen ja siihen liittyvät palvelut ovat hyvää vauhtia menossa kohta vihreämpää ja meluttomampaa tulevaisuutta, mutta vielä tarvitaan oikeanlaisia poliittisia päätöksiä, lisää ymmärrystä tilaajan puolelta ja paljon niitä kuuluisia porkkanoita.

Mikael Kämpe
Toimitusjohtaja, Ramirent Finland Oy
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus