Korjaamisessa katse on turvallisuudessa

Julkaistu 2.3.2022 | Juha Ala-Hiiro

”Katso, ennen kuin nostat!”. Tämä on hyvä ja selkeä ohje, kun päivittäin, useimmiten useita kertoja, autokorjaamoilla nostetaan korjattavaa ajoneuvoa. Ohjeesta tulee tuplasti parempi, kun turvallisuus varmistetaan myös ennen kuin ajoneuvo lasketaan alas. Korjaaminen on noussut autokorjaamoalan turvallisuuden keskiöön, sillä korjattavat asiat liittyvät suoraan ajoneuvon turvallisuuteen­ – huolellinen korjaaminen lisää ajoneuvon turvallisuutta. Koko autokorjaamoala on noussut pimeistä likaisista korjaamoista tasaisille puhtaille lattioille ja valoisiin työtiloihin. Koko korjaamoympäristö on rakennettu turvalliseksi, ja vanhat perinteiset rasvamontut on peitetty jo aikaa sitten.

Miksi kirjoittaa rasvamontuista vielä vuonna 2022? Erään tutkimuksen mukaan nuoren opiskelupaikan valintaan vaikuttaa merkittävästi vanhempien mielikuva opiskeltavasta alasta. Osaajapulan kurittaessa kaikkia toimialoja, on hyvä tuoda esiin, että työ korjaamoilla vaikuttaa ihmisten turvalliseen liikkumiseen kaikkialla – autokorjaamoalalla työskentely on siis merkittävän merkityksellistä.

Korjaamolaitteet hyödyntävät nykyaikaista tekniikkaa, ja korjaamisen keskiössä on ajoneuvojen data. Osaamistarve korjaamoilla sähkön ja softan suhteen on lisääntynyt, ja iso osa työstä tehdäänkin läppärillä. Uudet ajoneuvojen käyttövoimat ja vastuullisuudet haasteet ohjaavat korjaamoalaa jatkuvaan oppimiseen, kehittymiseen ja uudistumiseen. Ytimessä on ohjaaminen ja opastaminen ajoneuvon turvallisuutta parantavaan varustamiseen, alkaen vaikka renkaista. Korjaaminen on myös osa kiertotaloutta, sillä ajoneuvon kunnossapito sen elinkaaren aikana ja sen osien ja materiaalien käytönjälkeinen kierrätys, ovat pitkiä askeleita kohti Euroopan alueen raaka-aineomavaraisuutta. Turvallisuus huomioidaan myös nostolaitteiden oikean käytön kouluttamisessa, nostolaitteiden korjaamisessa, huoltamisessa ja tarkistamisessa, puhumattakaan auditoinneista ja sertifioinneista.

Euroopan komission päätös jatkaa autokorjaamojen ryhmäpoikkeusasetusta uudella viisivuotiskaudella jatkaa korjaamotoiminnan merkkiriippumattomuutta. Suomessa tällä on iso merkitys pitkien välimatkojen ja myös poikkeuksellisen iäkkään autokannan takia. Uuden koneasetuksen eli entisen konedirektiivin kautta Euroopan komissio on tuomassa toimialalle lisää turvallisuusvaatimuksia, ja tässä ajoneuvokorjaamot ovat merkittävässä asemassa. Vaikutukset ovat tietysti merkittäviä myös vaatimuksenmukaisuuteen, CE-merkkiin, ajoneuvon dataan ja standardointeihin. Myös maailman poikkeuksellisten tilanteiden tuomien saatavuushaasteiden ja pitkien toimitusaikojen kanssa olemme uudessa tilanteessa.

Mikäli autot ja ajoneuvot kiinnostavat, kannattaa valita käyntikohteeksi Auto 2022 -tapahtuma Helsingin Messukeskuksessa marraskuussa. Jos ajoneuvojen korjaaminen ammattina kiinnostaa, kannattaa suunnata siihen viereiseen halliin, josta löytyy kaksipäiväiset Autokorjaamo 2022 -messut.

Juha Ala-Hiiro
Johtava asiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus