Kuulumisia FECC:n vuoden 2018 konferenssista

Julkaistu 13.6.2018 | Kalle Kettunen

FECC on Euroopan kemikaaliraaka-aineiden jakelijoiden etujärjestö. Järjestö seuraa alaa vaikuttavaa lainsäädäntöä, tiedottaa jäsenilleen muutoksista ja pyrkii ajamaan jäsenyritystensä etuja. Kemikaaliraaka-aineiden jakelu on globaalisti noin 250 miljardin USD:n bisnes. Ala kasvaa noin 5-7 prosenttia vuosittain, eli ala on siinä mielessä varsin houkutteleva kasvava liiketoiminta.

FECC:n vuoden 2018 konferenssi järjestettiin Nizzassa, jossa oli jälleen runsaslukuinen osallistujakunta mukana. Ehkä parasta antia näissä konferensseissa on verkottuminen ja keskustelut eri yritysten kollegoiden kanssa toimintakentän muutoksista ja haasteista. Sanomattakin on selvää, että keskustelut käydään yleisellä tasolla tarkasti kilpailulainsäädännön mukaisesti.

Vuoden 2018 erikoisteemana oli kestävä kehitys. On hienoa, että kestävä kehitys on otettu entistä enemmän fokukseen paitsi kemikaaliraaka-aineiden valmistajien strategioissa, mutta samaten myös raaka-ainejakelijoiden toiminnassa. Telkon emoyhtiö Aspo Oyj muun muassa julkaisi kuluvana vuonna ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Telko tulee tekemään vastaavan oman vastuullisuusraporttinsa kuluvasta vuodesta ensi keväänä. Telko on strategiassaan sitoutunut edistämään erityisesti kestävän kehityksen mukaisten kierrätettyjen tai biopohjaisten raaka-aineiden osuutta myynnistämme. Samaten, aloitamme kuluvana vuonna valittujen päämiestemme auditoinnin kestävän kehityksen arvojen pohjalta.

Toisena teemana, tosin jo vähän toisintona viime vuodesta, oli digitalisaatio. Digitalisaatiosta jakeluliiketoiminnassa puhutaan ja on puhuttu paljon, mutta emme ehkä vielä toistaiseksi ole nähneet alan rakenteita mullistavia uusia toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuita. Erilaisia alustoja kommoditeettien markkinapaikoiksi on ollut olemassa jo useita vuosia, mutta näkemykseni mukaan näiden vaikutus jakeluliiketoimintaan perinteisellä PK-segmentillä on melko vähäistä. On itsestään selvää, että digitalisaatio etenee ja tulee kuitenkin vaikuttamaan kemikaalijakelijoidenkin liiketoimintaan entistä enemmän jatkossa.

Eräässä esityksessä konferenssissa käytiin läpi regulaation vaikutusta kemikaaliraaka-aineiden jakeluliiketoimintaan. Euroopassa erilaisten kemikaaleihin ja raaka-aineisiin liittyvän lainsäädännön muutoksien määrä on valtava. Esimerkiksi ECHA:aan Euroopan kemikaalivirastoon oli rekisteröity toukokuun loppuun mennessä yhteensä 21 551 erilaista kemikaaliraaka-ainetta.

Tämä kasvava regulaation paine tuo lisäkustannuksia toimintakenttäämme. Eräänä seurauksena tästä on alalla jo pitkään jatkuneet yrityskaupat. Pienemmillä yhtiöillä lainsäädännön seuraaminen ja siihen mukautuminen aiheuttaa painetta fuusioitua isompien yhtiöiden kanssa. Ala tulee jatkamaan vahvaa konsolidoitumiskehitystä.

 

Oikein hyvää kesää kaikille toivottaen,

Kalle Kettunen

Kalle Kettunen
Telko Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2009 lähtien
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus