Maailma muuttuu jälleen – miten tekninen kauppa muuttuu sen mukana?

Julkaistu 20.4.2022 | Markku Hämäläinen

Takana oli kaksi kovaa koronavuotta, kun Venäjä päätti hyökätä suvereniteettivaltioita vastaan aiheuttaen lähihistorian suurimman humanitaarisen kriisin. Länsimaiden arvojen mukaisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan on epäinhimillinen, raaka ja tuomittava toiminta, mitä on vaikea ymmärtää 2020-luvulla – emmekö me koskaan opi menneisyyden virheistä? Tämä sota tulee jättämään pitkät karhunkynnen jäljet Ukrainan lisäksi koko Eurooppaan ja myös hyökkääjään, Venäjään. Ennennäkemättömistä talouspakotteista ja kansainvälisistä pankki- ja maksujärjestelmistä eristämisestä johtuen Venäjän talous tulee sukeltamaan lähes vapaapudotuksessa kohti maksukyvyttömyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että Venäjän valtion lainanhoitokulut nousevat roimasti, verot kiristyvät ja julkisia palveluita joudutaan leikkaamaan tulevaisuudessa.

Euroopassa pyritään rimpuilemaan irti venäläisestä tuontienergiasta ja ennen kaikkea riippuvuudesta Venäjään. Tämä tulee nostamaan energian hintaa edelleen ja lyhyessä ajanjaksossa hidastamaan vihreän siirtymän talouden rakennemuutoksen tukemista ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista Venäjältä tuodun energian korvaamisesta ja maanpuolustusresurssien kasvattamisesta johtuen. Energian, puolijohteiden ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet huomattavasti ja kiihdyttävät inflaatiota taloudenpitäjien luottamuksen heikentyessä samalla, kun epävarmuus kasvaa. Kulutus ja investoinnit kärsivät niin nousevista hinnoista kuin epävarmuuden kasvusta.

Energian, puolijohteiden ja raaka-aineiden hätkähdyttävät hinnannousut johtavat valmistuksen ja logistiikan merkittäviin kallistumisiin. Tämän lisäksi taloudelliset pakotteet ja vastapakotteet suorista ja epäsuorista vaikutuksista tulevat vaikuttamaan hintojen kehityksiin. Monella toimialalla avainraaka-aineiden saatavuus tulee heikkenemään, mikäli näin ei jo ole. Esimerkkinä voidaan mainita muun muassa palladium, platina ja rhodium, joita käytetään ajoneuvojen katalysaattorien valmistukseen. Venäjä on yksi maailman suurimmista palladiumin tuottajista. Tämän lisäksi Venäjä tunnetaan myös eräänä maailman suurimmista alumiinintuottajista, ja huomioitavaa on, että merkittävä osa Venäjän alumiinitoimituksista suuntautuu juuri Eurooppaan.

Nämä avainraaka-aineiden saatavuushaasteet luovat entistä enemmän paineita jo valmiiksi korkeisiin ajoneuvojen hintoihin ja hidastuneisiin toimituksiin. Samoin koko viime vuoden aikana elektroniikka- ja ajoneuvovalmistajien huolena on ollut maailmanlaajuinen pula puolijohdekomponenteista, joiden saatavuus on ollut jo heikkoa, ja joka tulee jatkumaan tämän hetken arvioiden mukaan ainakin kesään 2023.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että suuren humanitaarisen kriisin lisäksi Ukrainan sota heikentää talouskasvua, kiihdyttää inflaatiota, hidastaa toimituksia, nostaa yrityksien varastojen arvoja, kasvattaa epävarmuutta, pienentää kulutusta ja lisää työttömyyttä. Suomen talouskasvu hidastuu kuluvana vuonna arviolta noin yhteen prosenttiin. Talousvaikutukset voivat jäädä pitkäkestoisiksi Euroopassa ja Suomessa, jos menetettyjä Venäjän markkinoita kyetään korvaamaan vain hitaasti.

Resilienssin merkitys nousee esille erityisesti tällaisissa yllättävissä ja vaikeissa tilanteissa, jotka haastavat ihmisen totutut toimintamallit ja ajatukset. Pitää kuitenkin muistaa, että vaikeatkin kriisit edesauttavat muutosta ja mahdollistavat uusien innovaatioiden ja toimintatapojen kehittymistä. Nyt on aika varautua, mutta kaikesta huolimatta pitää positiivinen vire yllä sekä tarkastella omia toimintoja korjaten, korostaen, säilyttäen, luopuen ja lisäten. Kriisin jälkeen tulee aina uusi nousu.

Markku Hämäläinen
Toimitusjohtaja, Oy Otto Brandt Ab Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus