Miksi hiihtäjä ei ihmettele, että monot sopivat siteisiin?

Julkaistu 25.3.2022 | Juha Ala-Hiiro

Harva hiihtäjä miettii standardien olemassaoloa, mutta ne ovat läsnä niinkin arkisissa asioissa kuin suksisiteissä. Se, että erimerkkiset monot sopivat samoihin siteisiin, ei ole sattumaa. Standardit näkyvät kaikkialla, vaikka harvoin tulee mietittyä verkkoon liitettyjä leluja tai langattoman verkon taajuuksia.

EU komissio tuo tänä keväänä ehdotuksen uudesta standardoimisstrategiasta, jonka tavoitteena on auttaa valmistajia varmistamaan tuotteiden ja palvelujen yhteentoimivuus, alentamaan kustannuksia, parantamaan turvallisuutta sekä edistämään innovointia ja innovaatioita. Standardien ansiosta voimme luottaa siihen, että tuote tai palvelu on toimiva ja turvallinen, eikä se aiheuta haittaa ihmisille tai ympäristölle. Standardit ovat näkymätön, mutta olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Ne myös lisäävät luottamusta siihen, että tuote tai palvelu on tarkoituksenmukainen, turvallinen eikä vahingoita ihmisiä tai ympäristöä.

Standardit muodostavat EU:n sisämarkkinoiden ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn perustan ja yrityksille selkeän tavan toimia lähellä ja kaukana. Ne auttavat vahvistamaan EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä sekä mahdollistavat palautumiskykyisen, ympäristöystävällisen ja digitaalisen talouden. Lisäksi ne varmistavat, että teknologian kehitys ei vaaranna demokraattisten arvojen toteutumista.

Yhdenmukaistettujen standardien mukaiset tuotteet ovat varmistetusti myös EU:n lainsäädännön mukaisia sekä vastuullisia. Innovaatiotahdin kiihtyminen, ympäristöön ja digitalisaatioon liittyvät tavoitteet sekä teknisten standardien vaikutukset EU:n demokraattisten arvojen kannalta edellyttävät entistä strategisempaa suhtautumista. Ilmastoneutraaliutta ja palautumiskykyistä kiertotaloutta koskevia EU:n tavoitteita ei voida saavuttaa ilman eurooppalaisia standardeja.

Jotta EU voisi jatkossakin olla mukana määrittämässä maailmalla käytettäviä standardeja, sen on oltava vahvasti läsnä standardointitoiminnassa ja johdettava siihen liittyvää työtä myös kansainvälisillä foorumeilla ja kansainvälisissä elimissä. Asettamalla maailmanlaajuisia standardeja, EU vahvistaa arvojaan oman alueensa ulkopuolella ja tarjoaa EU alueen yrityksille arvokkaan ensimmäisen toimijan edun.

Tekniset standardit ovat myös strategisesti tärkeitä. Euroopan teknologinen itsemääräämisoikeus, kyky vähentää riippuvuuksia ja EU:n arvojen suojelu riippuvat kyvystämme luoda globaaleja standardeja. Tässä ennakointi, priorisointi ja strategisten alojen ratkaisut ovat keskiössä. Hyvinä esimerkkeinä ovat jo koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tuotanto, kriittisten raaka-aineiden kierrätys, uusiutuvan vedyn arvoketju, vähähiilinen sementti sekä sirujen sertifiointi ja datasäädökset. Standardeilla varmistetaan, että tekoäly ei vaaranna tietosuojaa ja mobiililaitteet suojataan huolella.

Eurooppalainen standardointijärjestelmä on jatkossakin avoin, läpinäkyvä, osallistava ja puolueeton. Lisäksi järjestelmä huomioi osallistavuuden pk-yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kautta, käynnistää eri elinten vertaisarviointiprosessin ja -arvioinnin, lisää käyttäjien osallistumista sekä varmistaa pk-yrityksille suotuisat standardointiolosuhteet. Se on myös edistämässä Euroopan johtoasemaa maailmanlaajuisia standardeja koskevissa asioissa, kuten tiedonvaihtoa ja koordinointia. EU rahoittaa näitä hankkeita myös Afrikassa ja Euroopan naapuruusmaissa.

Saatavuusongelmat ovat lisänneet standardien merkitystä, kun korvaavia tuotteita on etsittävä toisaalta. Tuotantoa ei tule markkinoille tuotantokapeikkojen kautta, mikä voi lisätä heikommin testattuja, tai jopa aiemmin jo hylättyjä tuotteita, markkinoille.

Teknisen Kaupan Liiton TIC (Testing, Inspection, Certification) -forum aktivoi vuoropuhelua testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoimialan keskeisten sidosryhmien kanssa ja seuraa aktiivisesti EU Komission standardointiasetuksen muuttamista ja täytäntöönpanoa.

Standardit ulottuvat yritysten arkipäivän lisäksi myös kuntohiihtäjän hikilenkeille. Monot sopivat siteisiin, mutta lisäksi ladulla sivakoidessaan voi miettiä omaa vastuullisuuttaan – vaikkapa suksivoiteissa. Jos maailmancupissa ei saa hiihtää fluoripohjaisilla suksivoiteilla, jotka hajoavat luonnossa hitaasti, tarvitseeko kuntoilijankaan niitä käyttää? Isot asiat syntyvät aina pienistä.

 

 

Lähteenä on käytetty EU komission tiedotusta sekä merkittävää yhteistyötä TUKESin kanssa.

Juha Ala-Hiiro
Juha Ala-Hiiro, johtava asiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto, TIC Forum -jaoston asiamies
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus