Ohjattavuus ja nopeus on säilytettävä vaikka näkyvyys olisi nolla

Julkaistu 20.5.2020 | Jonne Honkanen

Etelä-Suomen lumeton talvi oli poikkeuksellinen. En muista samanlaista talvea omana aikanani, mutta tätä poikkeuksellista talvea seurasi vielä poikkeuksellisempi kevät koronan kanssa. Kuten taloudessa yleensä, myös meidän alamme nousu oli kestänyt jo useamman vuoden ajan. Kaikilla oli tieto, että jossain vaiheessa juhlat on juhlittu, mutta harva arvasi juhlien loppuvan viruksen myötä. Viime ajat onkin sitten harjoiteltu etätyöskentelyä poikkeusoloissa usein kotoa käsin. Tähän on ainakin meidän yrityksessämme sopeuduttu huomattavan hyvin työteho ylläpitäen.

Me toimimme alalla, joka reagoi viiveellä. Ravintolayrittäjä, jonka kahvila on suljettava, tuntee iskun myynnissä samana päivänä, kun ovi pannaan kiinni. Meidän toimialallamme tilaus- ja toimitusputket ovat pidemmät, mutta samat lainalaisuudet toimivat meillekin. Jos Suomen talous sukeltaa, on siltä iskulta hyvin vaikea piiloutua. Euroopan komission tuore ennuste lupaa Suomelle -6,3% bkt:n laskua tänä vuonna ja 3,7%:n kasvua ensi vuonna. Tällä matematiikalla koronamyllerryksen jälkeen lähdettäisiin vuoteen 2022 muutaman prosentin alle tämän vuoden alkutasoa. Aika näyttää toteutuuko tällainen taso, mutta selvää on, että Suomen hallitukselta odotetaan nyt nopeita ja tehokkaita toimia, jotta mahdollinen lama vältetään. Pitkäaikainen lama on yksinkertaisesti vältettävä. Hinta kansakunnalle olisi liian kova.

Pidemmälle suuntautuvien ennusteiden ja suunnitelmien tekeminen on tällä hetkellä vaikeaa. Yrityksen tai valtion ohjauspyörässä istuvalle johdolle tilanne on pulmallinen. Mihin olemme menossa ja mikä on se uusi normaali, eli millä tasolla markkina on tämän jälkeen? Olen itse viime aikoina usein todennut, että kiinteät kohdat, joille rakentaa, ovat nyt erittäin vähissä talouden ollessa siirtymävaiheessa. Kuinka paljon jarrua pitäisi vetää ja jos pitää niin milloin, vai pitääkö jarruun tarttua ollenkaan? En itse oikein usko ainakaan pitkäaikaiseen ”uuteen normaaliin”, josta nyt melko laajalti puhutaan. Markkinasyklit lyhenevät jatkuvasti ja uusi normaali vanhenee tulevaisuudessa yhä nopeammin. Reagointiaika lyhenee, mutta se ei syö pitkäaikaisen suunnittelun ja kotitöiden merkitystä.

Tällä hetkellä yritysjohdon ohjauspyörät ovat täynnä käsiä. Kiirettä riittää operatiivisissa asioissa. Monissa yrityksissä painiskellaan tavaran saannin varmistamisessa epävarmemmiksi muuttuneilta toimittajilta, henkilöstön suojaamisessa virukselta, kustannuspaineiden hallinnassa ja myynnin tehostamisessa. Kaiken operatiivisen hässäkän keskellä on kuitenkin mielestäni nyt myös oikea hetki pysähtyä miettimään, onko valittu strategia oikea.

Jokaisella yrityksellä on oma strategiansa. Strategian mukana yritys menestyy tai kaatuu, ja nyt sen vahvuus todella testataan. Aion itse käyttää tänä vuonna tavallista enemmän aikaa strategian pohtimiseen. Onko meillä sellainen strategia, joka todennäköisimmin kantaa meitä tämän kriisivaiheen yli vai pitääkö sitä muuttaa. Vanha kansanviisaus muistuttaa, ettei kaikkia munia pidä laittaa samaan koriin. Nyt on korkea aika miettiä, mihin koreihin kukin haluaa satsata.

Jonne Honkanen
Toimialajohtaja, Wihuri Oy Tekninen Kauppa Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus