Omavaraisuus tärkeää myös sähköntuotannossa

Julkaistu 16.3.2021 | Martti Forss

Poikkeusaikana on monessa yhteydessä käyty keskustelua huoltovarmuudesta ja kotimaisen  omavaraisuuden tärkeydestä. Nostaisin esiin sähköntuotannon yhtenä alueena, jossa omavaraisuus on toivottavaa ja voi olla joskus jopa kriittistäkin. Myös sillä on merkitystä, kuinka käyttämämme sähkö on tuotettu.

Sähkön käyttö lisääntyy aina vaan teknistyvämmän ympäristön ja sähköisen liikenteen kasvun myötä. Näin tulee myös jatkumaan. Sähkön tarpeen kasvaessa on varmistettava sen saatavuus ja ympäristöystävällisyys tulevaisuudessa.

Tänä vuonna helmikuun pakkasilla Suomessa kului huippupäivänä sähköä noin 14 000 megawattia, josta tuontienergiaa naapurimaista oli noin 3 400 megawattia eli lähes neljännes kulutuksesta. Onko se liikaa?  Suurimman kulutuksen aikaan olisi hyvä, jos kotimaisen sähkön osuus olisi suurempi mahdollisten siirto- ja yhteysongelmien varalta. Jos pystymme kasvattamaan kotimaassa tuotetun energian osuutta, vähentää se riippuvaisuutta tuonnista.

Sähkön omavaraisuuteen ja lisääntyvän tarpeen täyttämiseen liittyvät ratkaisut tehdään yhteiskunnan  tasolla, mutta valtiovalta voi vaikuttaa kotitalouksien valintoihin ja käyttäytymiseen. Siitä esimerkkinä ovat valtion tuet energiaremontteihin. Muun muassa pientalojen omistajille on tarjolla tukea öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät.

Ympäristöystävällistä kotimaista sähköä

Sähköisen liikenteen lisääntyminen hillitsee ilmastonmuutosta, mutta ei ole sama, miten liikenteen  tarvitsema sähkö tuotetaan. Hyötyjä ei hukata, kun käytetään ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä.

Kotimaisesta sähköstä suurin osa tuotetaan ydinvoimalla ja vesivoimalla. Tuulivoiman, lähes päästöttömän uusiutuvan energian, osuus tuotetusta sähköstä on noin 15 prosenttia. Suunnitteilla on suuri määrä tuulivoimahankkeita, joilla on toteutuessaan mahdollista jopa kahdeksankertaistaa maamme tuulivoimakapasiteetti.

Paikallisesti tuotetun aurinkoenergian hyödyntäminen lisääntyy ajan myötä. Siinä teknisellä tukkukaupalla on huomattava osansa aurinkopaneelien ja aurinkosähköjärjestelmien toimittajana sekä tietämyksen lisääjänä. Yksittäisillä teoilla on iso merkitys ilmastoystävällisemmän sähkön tuotannossa.

Martti Forss
Onninen Oy:n toimitusjohtaja ja Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus