Omistajuudella on väliä!

Julkaistu 4.5.2017 | Alexander Bargum

Vaikka Teknisen Kaupan Liiton jäsenistöä yhdistävät kaupankäynti ja siihen liittyvät palvelut, sitä voidaan pitää hyvin monimuotoisena: mukana on erikokoisia ja -ikäisiä yrityksiä eri toimialoilta, ja myös niiden omistusrakenteet vaihtelevat suuresti. Tekninen kauppa on historiallisesti ollut melko perheyritysvaltainen toimiala Suomessa, mutta liiton jäsenkuntaan kuuluu yhtä lailla muita listaamattomia yrityksiä, pörssiyhtiöitä, kansainvälisten konsernien tytäryhtiöitä, valtio-omisteisia yrityksiä ja yhdistyksiä.

Kertooko tällainen omistajuuden kirjo siitä, ettei omistusmuodolla ole väliä? Päinvastoin. Mielestäni se havainnollistaa juuri sen, että Suomen elinkeinoelämä tarvitsee omistajia, eikä mikään omistusmuoto pysty yksinään vastaamaan siihen tarpeeseen.

Ilman omistajuutta ei ole yrityksiäkään. Tämä on itsestäänselvyys, mutta se unohdetaan liian usein. Liittomme vanha tunnuslause kuuluu: ei vientiä ilman tuontia. Siihen voisi vielä lisätä: ei tuontia ilman omistajia.

Omistaminen on kansallinen voimavara aivan kuten luonto, taide ja tiede.  Myös maan talousperinnön vaaliminen on kulttuuriteko ja keino kasvattaa voimavarojamme. Siihen kulttuurityöhön ovat tervetulleita osallistumaan niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin omistajatkin. Toimialaliittojen jäsenyys on tämän kulttuurityön tärkeä elementti.

Suomi esiintyy mielellään mallivaltiona mitä tulee koulutukseen ja osaamiseen, elämänlaatuun, hallintoon ja oikeusturvaan, turvallisuuteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen ja moneen muuhun hyvään ja kannatettavaan asiaan. Kaikki nämä elementit tukevat ja vahvistavat toisiaan. Ei pitäisi olla mahdotonta lisätä omistamista ja yrittämistä tähän listaan – ilman, että se olisi pois keneltäkään muulta ryhmältä. Itse asiassa monessa suhteessa olemme jo aika lähellä, mutta tietoinen pyrkimys tällaiseen tavoitteeseen ja tietyt siitä seuraavat poliittiset ratkaisut puuttuvat vielä.

Me tarvitsemme omistamisen kulttuurin, joka rakentuu tulevaisuudenuskoon, vastuunottoon ja luottamukseen. Hyvä omistamisen kulttuuri on omiaan lisäämään sekä moraalista että taloudellista pääomaa niin yksilö- ja yritystasolla kuin koko yhteiskunnassa.

Tällainen kulttuuri ei perustu ahneuteen tai lyhytnäköisten voittojen maksimointiin. Mutta ei tällaista kulttuuria voi myöskään rakentaa ilman omistajia, jotka haluavat sijoittaa varoja riskinottoa ja vastuullisuudentuntoa vaativaan toimintaan. Tällainen halu kuuluu ihmisluonteeseen, mutta meidän tulee varoa sen tukahduttamista liialla sääntelyllä tai kohtuuttoman raskaalla verotaakalla. Vastuunoton ehtona on tietty määrä vapautta.

 

Alexander Bargum
Algol Oy:n toimitusjohtaja ja Teknisen Kaupan Liiton hallituksen varapuheenjohtaja
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus