Paluusta tulevaisuuteen…

Julkaistu 27.10.2020 | Pekka Oja

Muistan, kun aloittelin työuraani 80-luvulla, ja sain pitkien esimiehen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen itselleni kannettavan tietokoneen. Laitetta pidettiin kutakuinkin tarpeettomana esimiehen ja kollegojen toimesta. Lopulta hekin kuitenkin huomasivat, että erilaisten laskentatoimenpiteiden tekeminen matkoilla läppärin avulla oli merkittävästi nopeampaa, kuin numerojen raapustelu lasinalusiin ja paperinpalasiin.

90-luvun alussa parin viikon työmatkoilta palatessa työpöydällä odotti puolen metrin kasa telex-kyselyitä. Vastaaminen kaikkiin, tietenkin telex-osaston kautta, vei helposti viikon verran. Eikä kukaan ihmetellyt vastauksen viipymistä. Aikaa oli käytössä runsain mitoin.

Noiden aikojen jälkeen kehitys työvälineiden osalta on kulkenut käyttäjäystävällisempään suuntaan. Samanaikaisesti ”kiireen” määritelmä ajalla mitattuna on muuttunut ihmisten välisessä kommunikaatiossa päivistä jopa minuutteihin. Puhelun ottamiseen ei ole aikaa ja sähköpostiviestiin odotetaan välitöntä vastausta.

Lienee ilmeistä, että nopeus- ja tehokkuusvaatimus tulee edelleen kasvamaan. Työkalut kehittyvät ja pystyvät tarjoamaan tukeaan nopeuden lisäämiseen. Käyttäjät eivät kuitenkaan välttämättä pysy kehityksessä mukana, eikä aikaa tai kiinnostusta välttämättä ole kehityksen seuraamiseen. Esimiehet pitävät itsestään selvänä, että alaiset opettelevat uusien työkalujen käytön – tai esimies on itsekin ”pudonnut kelkasta” jo muutamaa kehityskierrosta aiemmin.

Korona-aikojen kuluessa on ollut selkeästi havaittavissa lisääntynyttä kiinnostusta työtapojen tehostamiseen sekä niihin liittyvien työkalujen erilaisten ominaisuuksien käyttöönottoon. Etätyön laajan lisääntymisen myötä tarpeeton tulostaminen on vähentynyt merkittävästi, kun on otettu käyttöön kahden näytön työasemia. Tilaus-toimitusprosessin digitalisointiin on tullut asiakaskunnan puolella nopeasti lisääntyvää kiinnostusta.

Virtuaalikokoukset ovat viikkoviikolta paremmin valmisteltuja kuin perinteiset face-to-face kokoukset aikaisemmin. Samalla kokoustamiseen käytetty aika on pienentynyt murto-osaan aiemmasta. Etäkokouksiin liittyvää inhimillisen kontaktin puutetta on alettu hoitamaan lisääntyvästi videopuheluiden ja -kokousten avulla. Monta todella hyvää kehitysaskelta on (viimeinkin) otettu nykytilanteen pakottamana.

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että olemme sopeutumassa työyhteisöjen osalta vauhdilla vallitsevaan tilanteeseen. Tehokkaammat työtavat ovat tulleet jäädäkseen, jos sen sallimme. Ehkä ei pitäisi enää puhua pandemian hellittäessä otettaan paluusta entisiin työskentelytapoihin, vaan johdetusti muuttaa toimintatapoja pysyvästi. On hyvinkin mahdollista, että oikein hoidettuna meille on tarjolla merkittävästi kilpailukykyä parantavia toimintamalleja – kunhan vain osataan unohtaa haikailut vanhan normaalin perään.

 

Pekka Oja
Tibnorin toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus