Poliitikkojen hätiköidyt lausunnot voivat sotkea sisämarkkinat

Julkaistu 31.5.2018 | Markku Hämäläinen

Viime aikoina on esiintynyt useita tapauksia, joissa ministerin tai kansanedustajan hätiköity lausunto verohelpotuksista tai hankintatuista tai ilmoitus hankkeen suunnittelusta on kaatanut markkinat päälaelleen joko hetkeksi tai jopa pysyvästi.

Näitä valmistelemattomia ja populistisia sutkautuksia ovat olleet mm. henkilöautojen verotuksen poistaminen, sähköavusteisten pyörien hankintatuki, moottoripyörien ja veneiden käyttövero ja nopeusrajoitettujen henkilöautojen salliminen liikennekäyttöön. Jokainen näistä edellä mainituista on aiheuttanut sisämarkkinoiden muutoksen ennen kuin ovat kaatuneet huonoon valmisteluun ja/tai hankkeen mahdottomuuteen.

Viimeisempänä tapauksena on nopeusrajoitettujen henkilöautojen salliminen liikennekäyttöön 15-vuotiaille nuorille. Hankkeen valmistelussa on törmätty useisiin teknisiin haasteisiin, kevyen liikenteen käyttäjien lisääntyvään turvattomuuteen ja infrastruktuurin riittämättömyyteen nopeusrajoitettujen henkilöautojen määrään räjähtäessä suhteessa nykyiseen mopoautomäärään.

Nämä kaikki ovat jo isoja uhkia hankkeen toteutumiselle, mutta viimeistään se tulee kaatumaan EU:n notifioinnissa. Hanke ei tule menemään läpi, koska jäsenmaat ovat ilmaisseet jo vuosia sitten yhteisen tahtotilan ajoneuvo- ja ajokorttiluokkien harmonisoinnista ja siten uuden kansallisen ajoneuvoluokan perustaminen ei ole mahdollista.

Henkilöauto on tarkkaan määritelty EU-direktiivissä M1-luokan ajoneuvoksi, joka säilyy sellaisena, vaikka sen nopeutta rajoitettaisiin. M1-luokan ajoneuvolle on määritelty B-luokan ajokortti, jonka ikäraja on 18 vuotta. Kansallisesti se voidaan tiputtaa vain 17 ikävuoteen. Tämä palaute on tullut suoraan Suomen viranomaisille EU:n liikenneyksikön (DG GROW) johtajalta Joanna Szychowskalta eli päättäjät ja hankkeen valmistelijat ovat hyvin tarkkaan tietoisia asiasta.

Kuitenkin poliittinen paine ja joidenkin tahojen taloudelliset intressit pakottavat Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ja Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin ajamaan hanketta, jonka tiedetään kaatuvan viimeistään EU:ssa. Sopii siis kysyä, onko se Trafin asiantuntijoiden resurssien haaskausta?

Pitäisikö julkisuudessa käsitellä poliittisten päättäjien ja viranomaisten tekemiä päätöksiä, jotka on jälkikäteen todettu virheiksi, mutta ne ovat aiheuttaneet monille elinkeinonharjoittajille ja kohdehenkilöille merkittävää haittaa ja taloudellisia menetyksiä, joita ei ole mitenkään korvattu tai edes annettu minkäänlaista selitystä virheellisen toiminnan perusteluksi?

Pitäisikö poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin soveltaa erityistä ammattilaisen vastuuta ammatissaan? Tällöin vahingonkorvausvaatimukset pitäisi käsitellä keskitetysti ja yhdenmukaisesti koko valtionhallinnossa ulkopuolisen toimijan toimesta ja mahdollista vahinkoa kärsineelle olisi hoidettava korvaukset viime kädessä valtion varoista. Tämä vahvistaisi poliittisten päättäjien toiminnasta vahinkoa kärsineiden oikeusturvaa ja todennäköisesti hillitsisi populistisia lausuntoja sekä ehkä myös kasvattaisi poliittisten päättäjien moraalista vastuuta.

Toisaalta ajatteleminen ennen puhumista ja hankkeiden huolellinen suunnitteleminen pienentäisi virheiden määrää merkittävästi ja olisi siten ehdottomasti paras ratkaisu.

Markku Hämäläinen
Konsernijohtaja, Oy Otto Brandt Ab
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus