Teknisen kaupan ala – mielenkiintoinen mahdollisuus myös naisille!

Julkaistu 22.4.2020 | Hannele Julin

Teknisen kaupan alalla – kuten toki monilla muillakin aloilla – rekrytointi on haastavaa, ja hyvistä kandidaateista on jatkuvasti pulaa. Naiset eivät juurikaan osoita kiinnostusta alamme tehtäviä kohtaan, joten noin puolet potentiaalisesta työvoimasta jää saavuttamatta. Lienee siis selvää, että on työnantajien yhteisessä intressissä aktivoida naisia innostumaan teknisen kaupan työtehtävistä. Mielestäni ei ole mitään todellisia syitä, miksi naiset eivät voisi menestyä teknisen kaupan alalla.

Miksi naiset eivät lähtökohtaisesti hakeudu teknisen kaupan tehtäviin? Syitä on varmasti monia, ei vähäisimpänä mielikuva ”epäseksikkäästä” alasta ja monimutkaisista tuotteista. Yksi syy lienee se, että tehtävänkuvauksessa – monta kertaa jo tehtävänimikkeessä – mainitaan sellaisia kriteerejä, joita naiset eivät mielestään täytä. Tätä asiaa työnantajien kannattaa pohtia. Onko todella kaikissa tilanteissa tarpeellista vaatia syvällistä teknistä koulutusta tehtävän hoitamiseen? Läheskään kaikki teknisen alan tuotteet ja palvelut eivät ole sellaista rakettitiedettä, etteikö aito kiinnostus teknistä alaa, yrityksen tuotteita ja asiakaspalvelua kohtaan riittäisi asioiden riittävään omaksumiseen ja tarvittavaan kehitykseen. Hyvin suunniteltu oppimispolku korvaa monesti lähtötilanteessa puutteellisen teknisen koulutuksen. Lisätukea voi tarvittaessa saada organisaation teknisiltä asiantuntijoilta.

Monesti ihmetellään, kuinka teknisesti innovatiivinen Suomi ei ole erityisen hyvä myymään tuotteitaan ja palveluitaan maailmalle. Voiko olla niin, että teknisen osaamisen painotus on niin suuri, että myyntiominaisuudet jäävät varjoon? Myös myyntitaitoa tarvitaan. Sitä voisivat niin naiset kuin miehetkin tuoda tullessaan, kun luotaisiin menestymisen mahdollisuudet muillekin kuin teknisen koulutustaustan omaaville. Teknillisten ammatti- ja korkeakoulujen opiskelijoista naisten osuus on viidenneksen paikkeilla. Parannettavaa on siinäkin.

Tuotemyynti siirtyy enenevässä määrin nettiin. Myyntitapahtumaan liittyy usein palveluita ja ratkaisuja, joissa korostuu myyntitaito – ei ainoastaan tekninen kompetenssi. Kokemukseni mukaan naiset pärjäävät vaativassa ratkaisumyynnissä keskimäärin yhtä hyvin kuin miehet. Kysymys on myyntitaidoista, ei sukupuolesta.

Kuten kollegani ovat aikaisemmissa blogikirjoituksissa todenneet, teknisen kaupan ala esittää pääroolia kestävän kehityksen edistämisessä. Me muutamme maailmaa! Onnistumisen edellytys tässä tärkeässä missiossa ovat pätevät ja innostuneet työntekijät. Meidän täytyy varmistaa, että myös naiset ovat teknisen kaupan yrityksistä kiinnostuneita. Hyvä alku on rakentaa tehtäväkuvat sekä rekrytointi- ja perehdytysprosessit sellaisiksi, että ne tukevat tätä tavoitetta.

 

Hannele Julin
Toimitusjohtaja, S&N Osakeyhtiö, Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus