Toimimmeko aidosti vastuullisesti?

Julkaistu 14.9.2021 | Pekka Oja

Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa, että yritys huomioi päivittäisissä toimissaan tekojensa taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Sukupuolinen tasa-arvo ja diversiteetti ovat myös selkeästi osa vastuullista toimintaa.

Missä määrin vastuulliseksi toimijaksi itsensä julistanut yritys toteuttaa vastuullisuutta toiminnassaan? Onko se vain aihealue, jonka tulee näkyä aikaansa seuraavan yrityksen strategiassa? Vai onko se todella sisäistetty yrityksen arvoihin ja liiketoimintaan?

Teimme hiljattain pohjoismaalaiselle asiakaskunnallemme kyselyn vastuullisuuden merkityksestä tuotteiden hiilijalanjäljen osalta. Aihe selkeästi kiinnostaa, koska vastausprosentti sähköpostikyselyyn oli yli 80 prosenttia. Noin 70 prosenttia vastaajista totesi toimitettujen tuotteiden hiilijalanjäljen vaikuttavan toimittajan valintaan, mutta samanaikaisesti lähes jokainen totesi, ettei se ole estänyt hankkimasta tuotteita korkeammalla hiilijalanjäljellä. Noin viidennes ruotsalaisista asiakkaista voisi harkita maksavansa pienemmästä hiilijalanjäljestä lisää, mutta muissa maissa ei juuri kukaan. EPD eli ympäristöseloste oli myös suurimmalle osalle asiakkaita tuntematon käsite.

Samoja trendejä voi myös havaita muissa vastuullisuuden osa-alueissa. Diversiteettiä ei ehkä oteta huomioon rekrytoinneissa aivan julkisia puheita vastaavasti, ja investoinneissakin tuotot ovat edelleen ohjaavassa roolissa.

Konkreettisia, toimivia ja toteutettuja keinoja ovat esimerkiksi pakkausten kierrätys ja kuljetusfrekvenssien optimointi yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös jo budjetointivaiheessa määritellyt investointimäärärahat energiakulutuksen vähentämiseksi pakottavat etsimään oikeita toimenpiteitä. Diversiteetin toteutumiseksi on tärkeää määritellä selkeät tavoitteet, joiden toteutumista myös seurataan.

Myös pienistä arkipäivän vastuullisista teoista syntyy suuria vaikutuksia. Yksi esimerkki tällaisesta on roskakorien poistaminen huoneista ja yhteisen jätteiden lajittelupisteen perustaminen. Pieni toimenpide, joka vaikuttaa selvästi asenteisiin ja jätteen määräkin näkyy vähenevän. Pandemia-aika on lisäksi opettanut meille virtuaalisten kokousten järjestämistä, ja jatkossa onkin tärkeää kyseenalaistaa matkustamista vaativien kokousten järjestäminen.

Mikä on sitten polkumme kohti vastuullisempaa yritystoimintaa ja yhteiskuntaa? Yksi tärkeä asia on meidän jokaisen oman arvomaailman ja toiminnan muuttuminen vastuullisemmaksi. Kun yrityksen johto sitoutuu vastuulliseen toimintaan, jokaisen oman arvomaailman muutos saa tarvitsemansa tuen päivittäisten tehtävien hoidossa. Tällöin muutoksia alkaa näkyä.

Pekka Oja
toimitusjohtaja Tibnor Oy Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus