Uudet ratkaisut, palvelut ja tuotteet

Julkaistu 4.9.2015 | Hans Martens

Kuinka teemme tuottavuusloikan, saamme talouden kasvuun ja lisäämme työpaikkoja?

Kasvun moottoreiksi on julkisuudessa nostettu työnteko ja innovaatiot. Suomessa pitää siis tehdä enemmän työtä ja innovoida. On löydyttävä uusi tuote tai teknologia, jolla valloitamme maailman. Nokia pystyi tähän aikanaan ja nousi kilpailluilla kuluttajamarkkinoilla maailman johtavaksi yritykseksi ja yhdeksi maailman arvokkaimmista tuotemerkeistä. Uuden tuotteen tai teknologian läpimurtoa odotellessa meidän tulee myös miettiä uusia liiketoimintamalleja, palvelukonsepteja ja virtaviivaistettuja prosesseja, esimerkiksi leanin avulla. Näin yrityksemme voivat kehittää kilpailukykyään ja omaa tuottavuuttaan.

Lean on uskomattoman tehokas johtamisfilosofia kaikenlaisten prosessien jatkuvaan parantamiseen, kehittämiseen ja innovointiin. Sen perusperiaatteet ovat yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä. Lean tarkastelee prosessien ilmiöitä ja arvonmuodostusta, pyrkii parantamaan virtaustehokkuutta ja vähentämään hukkaa. Johtamismenetelmänä se sopii hyvin japanilaisille, mutta myös suomalaisille, joilla saattaa joskus olla haasteita henkilöjohtamisessa.

Esimiehen on laitettava itsensä likoon, mentävä ilmiön keskelle ja mietittävä yhdessä tiimin kanssa, mistä virtauksen pullonkaulat johtuvat. Muuten tulosta ei synny. Pullonkauloja poistamalla virtaustehokkuus paranee. Kaupan päälle saadaan usein odottomattomia positiivisia sivuvaikutuksia. Virheiden määrä pienenee, hukkaa syntyy entistä vähemmän, työ sujuu ilman sähläystä, työntekijät eivät turhaudu huonoihin prosesseihin ja kuinka ollakaan, myös viivan alle alkaa jäädä postiivista tulosta.

Miksi yritykset eivät hyödynnä leanin yhdessä tekemisen oppeja? Vastauksena voi olla: ”Kyllä me tunnemme lean-työkalut. Tällä hetkellä on tärkeämpää saada tämä työstökone pyörimään mahdollisimman monta tuntia vuorokaudessa ja työntekijät työn touhuun. Siitähän heille maksetaan kovaa palkkaa, minkä johdosta yrityksemme tuottaa niin huonosti”. Vastaus paljastaa, että yrityksen fokus on resurssi- eikä virtaustehokkuudessa. Kokonaisprosessin tulee olla virtaustehokas ja tuottaa arvoa asiakkaalle tai seuraavalle portaalle. Vaikka resurssi, työstökone, on tehokkaassa käytössä 24/7, mutta prosessi ennen ja jälkeen työstökoneen sisältää pullonkauloja, ei haluttua tulosta synny. Työntekijöiden puuhakkuuden täytyy myös tuottaa arvoa asiakkaalle tai seuraavaan prosessin vaiheeseen.

Lean filosofiaa voi hyödyntää monipuolesti kaikessa palveluntuotannossa. Terveydenhuollon sote-keskustelussa potilas, eli virtausyksikkö, tuntuu jatkuvasti unohtuvan hallintohimmelin myrskynsilmässä. Palvelukonseptin tulee tuottaa potilaalle hyvää ja nopeaa hoitoa. Teknisessä kaupassa tuotteen saatavuus ja hinta eivät tänä päivänä enää riitä kilpailutekijöiksi. Asiakkaalle on tuotettava lisäarvoa, esimerkiksi yhdistämällä saumattomasti yrityksen toimitusprosessi asiakkaan hankintaprosessiin ja löytämällä kustannussäästöä kokonaisprosessikustannuksissa. Tähän lean antaa hyvät keinot.

Hans Martens
Kirjoittaja on Sew-Eurodrive Oy:n toimitusjohtaja ja Teknisen Kaupan Vaikuttajaryhmän jäsen.
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus