Uudet tuulet – Uudet haasteet

Julkaistu 29.10.2019 | Kalle Tuohimaa

Vuosi alkaa lähestyä syksyn myötä loppuaan, mutta vielä on loppurutistuksen aika päästäksemme tämän vuoden tavoitteisiin. Tekninen kauppa tulee kasvamaan tänä vuonna parisen prosenttia, mistä edelläkävijöinä ovat teollisuuden tuotteet ja palvelut lähes viiden prosentin kasvulla.

Omasta näkökulmastani, hydrauliikan ja pneumatiikan sekä automaation edustajana, viimeiset vuodet ovat olleet positiivisia myynnin kannalta. Kasvua ovat siivittäneet erityisesti koneenrakennusasiakkaat, joiden menestys on hyvin paljon viennin varassa. Viimeaikainen asiakkaidemme kasvanut epävarmuus tulevaisuudesta aiheuttaa kuitenkin haasteita budjetoinnille erityisesti ensi vuodelle.

Koko urani alalla toimineena markkinoiden vaihtelu ei tule yllätyksenä, mutta syklisyys ja muutosten suuruus ovat kasvaneet merkittävästi. Tämä on aiheuttanut sen, että toimittajilta edellytetään enemmän joustavuutta, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme logistisiin tarpeisiin. Samoin markkinoiden eläessä asiakkaiden tuotekehityssyklit ovat lyhentyneet selvästi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa meidän on kyettävä tarjoamaan uusia tuotteita lyhyemmässä ajassa markkinoille.

Markkinoiden heilahteluiden aiheuttama myynnin vaihtelu vaikuttaa myös resurssien hallintaan. Markkinoiden vetäessä tulee tarvetta lisätä ammattitaitoista henkilöstöä. On selvää, että hyvinä aikoina on todella haastavaa löytää uusia sopivia työntekijöitä erityisesti tekniseen myyntiin. Erityisesti meidän alamme koulutusresurssit ja –mahdollisuudet ovat Suomessa riittämättömät. Tähän on syytä panostaa samoin kuin alan houkuttelevuuden lisäämiseen saadaksemme uusia tulijoita alallemme.

Alallamme on menossa myös muutos siirtyä vielä enemmän komponenttikaupasta moduuli –tai mekatroniikkakokonaisuuksiin. Asiakkaamme odottavat yhä suurempien järjestelmien ja projektien toimituksia. Meidän täytyy verkottua muiden toimijoiden kanssa ja kyetä myymään arvoa asiakkaillemme. Tietyissä sovelluksissa hydrauliikka korvataan joko hybridiratkaisuilla tai sähkökäytöillä.

Sähköistyminen, digitalisaatio ja lisääntynyt automaatio vaikuttavat myös meidän myyntitapoihimme. Mukaan tulevat IoT-ratkaisut, joiden avulla pystymme kytkemään yhteen hydrauliikka- ja automaatiotoiminnot. Tästä esimerkkinä ennustava kunnonvalvonta, mikä edellyttää myös anturiteknologian osaamista. Vaikka tekninen tuki tukee myyjiä, edessä on kuitenkin suuri koulutustarve uusiin teknologioihin. Myös ohjelmointiosaamista on lisättävä toimittajien parissa.

Alallemme tarvitaankin uutta osaamista, jotta pystymme ohjaamaan uusia tuulia ja vastaamaan uusiin haasteisiin. Tervetuloa testaamaan alan toimittajiemme myynnin osaamista ja hakemaan uusia tulevaisuuden ratkaisuja toteuttamaan tulevia projektejanne ja tuoteratkaisujanne Teknologia 19 -messuille marraskuun alussa!

Kalle Tuohimaa
Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja, Bosch Rexroth Oy:n toimitusjohtaja
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus