Vähennetäänkö nykyisellä veromallilla liikenteen päästöjä?

Julkaistu 8.4.2019 | Hannu Kyyhkynen

EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti Suomen tavoite on vähentää vuoteen 2030 mennessä liikenteen päästöjä 39 prosentilla vuoteen 2005 nähden. Tavoitetta ei saavuteta hankintaan tai omistamiseen kohdentuvilla yksittäisillä veroratkaisuilla, vaan vähäpäästöisen tekniikan yleistyminen vaatii isompia rakenteellisia muutoksia niin verotukseen, kaupunkiliikkumisen kuin infrastruktuuriin. Uusien moottoripyörien autovero tulee muuttaa CO2-päästöpohjaiseksi ja saman tasoiseksi kuin vastaavan päästötason henkilöautoilla.

 

Kannatan yleisesti ajoneuvokannan uusiutumista siirtymällä ajoneuvojen verotuksesta päästöihin perustuvaan käytön verotukseen, joka ohjaisi niin julkista kuin yksityistä kysyntää yleisemmin vähäpäästöisempiin, teknisesti kehittyneempiin ja turvallisempiin ajoneuvoihin. Tätä tavoitetta tukee myös autoalan ehdotus hankinnan verotuksen portaittaisesta laskemisesta ja siirtymisestä esimerkiksi ajokilometreihin perustuvaan verotukseen. Sama verotuksen painopisteen muutos pitää toteuttaa myös moottoripyörien osalta, jotta kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja vapaan liikkumisen periaate toteutuu myös käytännössä, eikä vain ”juhlapuheissa”.

 

Käyttömaksut, tienkäyttömaksut, tietullit ym. eivät ole tehokkaita keinoja moottoripyörien ja mopojen suhteen

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä (CO2) voidaan mielestäni vähentää tehokkaasti ohjaamalla kuluttajia hankkimaan ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja. Käyttömaksut, tienkäyttömaksut, tietullit ym. eivät ole tehokkaita keinoja osittain harrastuskäytössä olevien ajoneuvojen suhteen. Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinnan tukeminen verokevennysten muodossa on sen sijaan osoittautunut erinomaiseksi keinoksi ja mm. uusien henkilöautojen kasvihuonekaasupäästöjä on onnistuttu vähentämään siten tehokkaasti. Porkkana toimii paremmin kuin keppi.

Moottoripyöräkannan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää ohjaamalla moottoripyöräkannan uudistumista nykyisten päästönormien mukaiseksi. Tämä onnistuu siirtymällä CO2-pohjaiseen autoveroon henkilöautojen tapaan. On todennäköistä, että moottoripyörän hankinnassa sen CO2-päästölukema tulisi CO2-pohjaisen autoveron myötä merkittäväksi valintakriteeriksi autojen tavoin.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edellyttää ajoneuvokannan uusiutumista

Tämä tarkoittaa autojen sekä moottoripyörien hankintaan kohdistuvan autoveron portaittaista poistamista ja siirtymistä uusien pyörien osalta päästöperustaiseen verotukseen, jonka eurostandardit mahdollistavat (Euro4-standardi voimassa 1.1.2017 alkaen; Euro5:n käyttöönotto 2020 alusta alkaen).

Niihin moottoripyöriin, joista ei pystytä ilmoittamaan standardien mukaisia päästöjä, ehdotan massaperusteista veromallia. Esimerkkejä sen soveltamisesta on esimerkiksi autoissa. Myös sähkökäyttöisten moottoripyörien kova veroprosentti (9,8 %) on täysin päästöperustaisen verotusjärjestelmän logiikan vastainen ja syrjivä autoihin (3,8 %) verrattuna. Esimerkiksi sähkömopojen ja -moottoripyörien käyttöönotossa Suomi on vielä kehitysmaa.

Lisäksi kaupunki- ja työpaikkaliikenteessä tulisi tukea kevyen liikenteen liikkumismuotoja mm. tarjoamalla riittävästi latauspisteitä, lisäämällä liityntämahdollisuuksia joukkoliikenteeseen sekä tuomalla vapautuksia esim. joukkoliikenneväylillä liikkumiseen samalla tavalla kuin vähäpäästöisten autojen (CO2 alla 80g) osalta. Tätä mallia olisi johdonmukaista soveltaa jatkossa myös moottoroitujen kaksipyöräisten osalta.

Nykyisellä veromallilla ei saavuteta asetettuja päästötavoitteita!

Nyt on otettava kaikki edellä mainitut keinot käyttöön; autoveron asteittainen poisto ja siirtyminen tasapuolisesti CO2-pohjaiseen verotukseen myös moottoripyörien osalta. Sähköisten ajoneuvojen vapautusta ajoneuvoverosta harkittava vakavasti sekä panostettava infrastruktuuriin ja liikenteen palveluihin, jotka tukevat eri liikkumismuotojen yhteensovittamista. Vaikutettava EU-tason sääntelyllä uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääntymiseen. Polttomoottoreita ei tule kieltää Suomessa vaan esimerkiksi työsuhdeajoneuvojen (ml. sähkömoottoripyörät ja -mopot) verohelpotusten avulla mahdollistettava kuluttajille edullisimpien sähköisten ajoneuvojen tarjonta jo seuraavalla vaalikaudella.

Hannu Kyyhkynen
Moottoripyöräjaoston asiamies, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus