Vastuu tulevaisuudesta

Julkaistu 14.5.2021 | Tapio Lehti

Elämme varsin poikkeuksellista aikaa. Hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen nopealla aikataululla on välttämättömyys, johon iso osa ihmisistä on törmännyt muuttuvien säiden ja synkkien ennusteiden kautta. Julkisessa poliittisessa keskustelussa painopiste on kielloilla ja rajoituksilla, mutta maailmanlaajuisessa mittakaavassa oleellisempaa on luoda vaihtoehtoisia tapoja tuottaa ja käyttää energiaa. Pitää kehittää ja ottaa käyttöön teknologioita ja toimintamalleja, joilla voidaan varmistaa maailman kasvavan väestön elinmahdollisuudet.

Hyvin suuri osa yrityksistä on uudistanut strategiansa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja odotettavissa oleviin kehitystrendeihin. Käynnissä on massiivinen muutos fossiilisesta energiasta uusiutuvaan ja polttamisesta sähköön. Tämä heijastuu mitä suuremmassa määrin energiantuotantoon: voittajia ovat tuuli ja aurinko, häviäjiä erityisesti hiili ja öljy.

Koneiden ja laitteiden valmistajat ovat jo pitkällä sähköistämisessä. Autot ja monet työkoneet tulevat siirtymään pääsääntöisesti akkukäyttöisiin. Raskaammassa liikenteessä vetypohjaiset ratkaisut ovat vahvasti esillä niin energian varastoinnissa, polttokennoissa kuin synteettisten polttoaineidenkin tuotannossa. Vedyn rooli myös raskaan teollisuuden käyttövoimana tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä olemaan merkittävä.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi tarjoavat ratkaisuja moneen vaikeaan ongelmaan. Kun vielä lisätään nopeasti etenevä koneiden älykkyys ja kyky kommunikoida pilvipalveluiden kautta, sekä materiaalien tehokas kierrätys, alkaa olla koossa työkalut, joilla energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys saavutetaan. Päästöjen leikkaamisessa kriittinen tekijä on aika: kasvavan väestön ja nousevan elintason vuoksi meillä on liikkuva maali, johon pitää päästä riittävän nopeasti.

Teknisillä aloilla vastuu tulevaisuudesta on suuri. Tavoitteisiin päästään vain tarjoamalla kestäviä ja kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, joiden avulla siirtymä vähäpäästöiseen tulevaisuuteen voidaan toteuttaa riittävän nopealla aikataululla.

Käynnissä oleva murros luo alallemme valtavasti mielenkiintoisia uusia työmahdollisuuksia. Tarvitaan uutta ja monipuolista teknologista osaamista sekä kykyä verkostoitua ja tehdä töitä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Nuorille tulevaisuuden osaajille tekninen ala tarjoaa houkuttelevan yhdistelmän teknologia- ja softaosaamista sekä käytännönläheistä työtä modernien koneiden ja laitteiden parissa. Viestiä kannattaa viedä aktiivisesti oppilaitosten suuntaan – tulevaisuutta rakennetaan nyt.

Tapio Lehti
Sales General Manager, Parker Hannifin Oy Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus