Venäjän liiketoimintaympäristö muuttuu peruuttamattomasti – sopeutuvatko suomalaisyritykset?

Julkaistu 3.6.2020 | Hannu Kyyhkynen

Viruspandemia ja öljyn hinnan samanaikainen voimakas aleneminen iskevät rajusti Venäjän talouteen, mutta epäselvää on vielä, kuinka kova ja pitkäkestoinen iskusta lopulta tulee. Venäjällä toimivien yritysten liiketoimintaa vaikeuttaa nykytilanteessa eniten kolmoiskriisin aiheuttama ennustettavuuden puute.

Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa Venäjän bruttokansantuotteen laskevan kuluvana vuonna noin 5,5 prosenttia, ja lähes samaa eli 5 prosentin laskua ennustaa valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Aleksei Kudrin. Venäjän BKT:n laskuennusteet vaihtelevat 5 prosentista jopa 11 prosenttiin.

Venäjän taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttavat keskeiset asiat ovat tällä hetkellä näkyvyyden ja liikkuvuuden puute sekä se, että Putinin kannatusluvut ovat pudonneet historiallisen alhaisiksi: poliittinen epävarmuus on kasvanut ja spekulaatiot Putinin seuraajasta ovat kiihtyneet. Näkyvyyden puute sen sijaan aiheuttaa sen, että valtion investoinnit vähenevät valtion vientitulojen laskiessa ja kuluttajien ostovoima heikkenee entisestään.

Ennustan, että kriisitilanne Venäjän vientimaissa ja talouden valtiojohtoisuus hidastavat taloudellista elpymistä merkittävästi, joten tämän kriisin vaikutukset tulevat näkymään pidempään kuin aikaisemmissa talouden taantumissa vuosina 1998 ja 2008. Pk-sektorin tilanne on heikko, vaikka valtio pyrkii niitä tukemaan. Venäläisen keskiluokan mahdollisuudet kuluttaa vähenevät entisestään heikentyneen ostovoiman johdosta. Positiivista on kuitenkin, että ruplan kurssi on pysynyt melko stabiilina kriisin aikana.

Miten Venäjän tilanne näkyy Kaupan liiton jäsenyrityksissä? Kaupan liiton jäsenyritysten liiketoiminnot kehittyivät vielä maaliskuussa pääsääntöisesti positiivisesti. Poikkeuksia olivat palvelu ja- erikoiskaupan sektorit, joilla kysyntä heikkeni merkittävästi muiden Euroopan maiden tapaan. Huhtikuussa tilanne heikkeni niin teknisessä raaka-ainekaupassa kuin vähittäiskaupassa laajemminkin, kun Putin määräsi yleisen karanteenin. Tämä tarkoitti ihmisten siirtymistä palkalliselle vapaalle koteihin. Tilanne helpotti jonkin verran sen jälkeen, kun Putin luovutti päätöksenteon rajoituksista alueille.

Kolmoiskriisi – maailmanlaajuinen pandemia, öljynhinnan romahdus ja ruplan kurssin heikkeneminen – on muuttanut yritysten käytäntöjä voimakkaasti. Kaikki mahdolliset työntekijät on velvoitettu etätöihin, ja vain tuotannon ja logistiikan piirissä työskenteleville henkilöstöryhmille on hankittu kulkuluvat viranomaisilta. Yritykset ovat myös huhtikuun aikana valmistautuneet merkittävämpiin henkilöstöjärjestelyihin, mikäli taloudellinen tilanne heikkenee ja kysyntä eri kaupan sektoreilla alkaa selvemmin laskea. Osa yrityksistä on jo aloittanut kulusaneeraukset.

Toukokuussa kysyntätilanne näyttää kuitenkin stabiloituneen jonkin verran niin teknisessä teollisuuskaupassa kuin vähittäiskaupassakin sektoreilla. Toisaalta taas erikois- ja palvelukaupan toimijat kärsivät edelleen voimakkaasti kysynnän puutteesta.

Bisneksen näkökulmasta tilanne näyttäytyy ongelmallisena, sillä Venäjän talous kääntyy entistä enemmän sisäänpäin, kun protektionistiset toimenpiteet jatkuvat. Kriisitilanne laskee todennäköisesti työvoimakustannuksia, kun ”pimeänä” tehtävän työn määrä kasvaa. Venäläinen asiakas on puolestaan yhä useammin suuryritys. Toisaalta talouden disruptio luo uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille esimerkiksi digitalisaation ja kilpailukentän muuttumisen myötä.

Uskon, että Venäjän maantiede tukee perinteisesti lähialuematkailua ja rajakauppaa, kun koronavirus jossain vaiheessa helpottaa ja mikäli ruplan kurssi kehittyy samanaikaisesti positiivisempaan suuntaan. Venäjällä toimivien yritysten liiketoimintaa haittaa lähitulevaisuudessa eniten ennustettavuuden puute.

 

 

Alkuperäinen teksti julkaistu Kaupan Liiton verkkosivuilla 28.5.2020:

https://kauppa.fi/uutishuone/2020/05/28/venajan-liiketoimintaymparisto-muuttuu-peruuttamattomasti-sopeutuvatko-kaupan-alan-suomalaisyritykset/

 

 

Hannu Kyyhkynen
johtava asiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus