Graftek

Graftek-jaoston jäsenyritykset toimittavat materiaaleja, paperia, ohjelmistoja, koneita ja laitteita palveluineen graafiselle teollisuudelle, reprolaitoksille, mainostoimistoille ja muille vastaaville yrityksille. Graftek on toimialansa yhteistyö-, vaikutus- ja vuorovaikutuselin, niin asiakastoimialojen kuin viranomaistenkin suuntaan. Jäsenet ovat Suomen johtavia graafisen alan tuonti- ja tukkuliikkeitä.

Graafinen teollisuus on kansainvälistä, ja viestinnän rakennemuutosten vuoksi jatkuvassa muutoksessa. Mediamarkkinan dynamiikka edellyttää liiketoimintaympäristön jatkuvaa seurantaa ja kiinteää yhteyttä toimialan sidosryhmiin. Jaosto on yritysjohtajien kilpailuneutraali markkinaseurantaelin, ja yhteistyötä muutoin, tehdään lähinnä lainsäädännön seurannassa, toimitusehdoissa ja näyttelytoiminnassa.

Jaoston puheenjohtaja on johtaja Vesa Välimaa Pyrollpap Oy:stä ja asiamies Juha Ala-Hiiro.

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus