Sähkö- ja koneautomaatiojaosto

Sähkö- ja koneautomaatiojaoston muodostavat alan johtavat yritykset, jotka maahantuovat ja toimittavat sähkö- ja koneautomaation komponentteja, järjestelmiä ja ohjelmistoja sekä näihin liittyviä palveluja.

Automaatiotuotteiden asiakaskuntaa ovat valmistavan teollisuuden yritykset, jotka käyttävät niitä tuotantolinjoissaan ja valmistamissaan tuotteissa sekä myös huolto-, kunnostus- ja muussa ylläpitotoiminnassa.

Jaosto seuraa kattavasti toimialan markkinoiden ja suhdanteiden kehittymistä, sekä yritysten toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Jaoston yrityksillä on merkittävä rooli suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn kehittymisessä ja jaosto tekeekin aktiivista työtä mm. automaation ja sen tuomien hyötyjen tunnetuksi tekemisessä sekä alan koulutuksen edistämisessä.

Jaoston puheenjohtajana toimii Aki Luukkainen Pepperl+Fuchs Oy:stä ja varapuheenjohtajana Kari Niskanen WAGO Finland Oy:stä. Jaoston asiamiehenä toimii Jan Sucksdorff.

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus