Energiatehokkuuden parhaat käytännöt jakoon

Henkilöstön tyytyväisyys, ympäristö ja vastuullinen tapa toimia. Outokummussa panostetaan systemaattisesti erityisesti näihin asioihin.

Outokummulla on tehty paljon töitä vastuullisuuden edistämiseksi ja tavoitteena on olla edelläkävijä terästeollisuuden vastuullisessa toiminnassa. Koko konserni on asian takana johtoa myöten.

– Olemme yhtiönä yhtä mieltä siitä, että tämän päivän yhteiskuntavastuullisuuteen kuuluu kestävä toiminta. Olemme miettineet sekä omalla porukalla että sidosryhmien kanssa, mitkä asiat ovat meille erityisen tärkeitä, ja teemme systemaattisesti töitä niiden parantamiseksi, kertoo Outokummun Suomen palvelukeskuksen johtaja Juha Sipola.

Vastuullisuuden osalta Outokummun tärkeimmät painopistealueet ovat työhyvinvointi, vastuullinen liiketoiminta, energiatehokkuus, materiaalitehokkuus sekä asiakaskokemus.

– Etenkin työturvallisuus on tehdasolosuhteissa erittäin tärkeä osa-alue, ja meillä on kattava ohjeistus sen suhteen. Järjestämme esimerkiksi vuosittain turvallisuusviikon, jonka teemana oli tänä vuonna käsiin kohdistuvat onnettomuudet. Panostamme myös erityisesti työterveyshuoltoon ja palkitsemme henkilöstöämme turvallisuutta edistävien hankkeiden osalta.

Konsernin toimihenkilöitä koulutetaan säännöllisesti myös vastuulliseen tapaan toimia: kursseilla ja koulutuksissa käsitellään muun muassa lakien ja säännösten noudattamista sekä myynnin että toimitusketjun osalta.

Suomessa ja muualla Euroopassa kierrätetään ahkerasti

Terästeollisuuden kaltaisella alalla ympäristöön liittyvät kysymykset ovat erittäin keskeisiä. Outokummulla energiatehokkuuden parantaminen on pitkäaikainen prosessi.

– Tavoitteenamme on parantaa energiatehokkuutta vuoteen 2020 mennessä 12 prosenttia vuosien 2007-2009 tasoon verrattuna. Energiatehokkuudessa suurimmat säästöt tulevat luonnollisestikin sieltä, missä on suurin kulutus eli sulatoista ja kuumavalssaamoista, sanoo ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä vastaava Camilla Kaplin.

– Sekä koko konserni että yksiköt työskentelevät tavoitteen saavuttamiseksi, ja parhaita käytäntöjä jaetaan ahkerasti. Tornio on tästä hyvä esimerkki, sillä siellä ferrokromituotannossa syntyviä kaasuja käytetään muissa prosesseissa energianlähteenä.

Myös kierrätyksellä on suuri merkitys. Suomessa ja muualla Euroopassa sekä Amerikassa kierrätys on hyvällä tasolla, mutta Aasiassa ja etenkin Kiinassa ollaan melkoisesti jäljessä muusta maailmasta. Esimerkiksi Outokummun kierrätysprosentti on 85, kun taas maailmanlaajuinen keskiarvo on 50.

– Kierrätyksessä otetaan huomioon myös pienet asiat. Jyväskylässä lajittelemme leikkauksessa syntyvän romun materiaalilaadun mukaan, jotta se voidaan hyödyntää tehtaan sulatoissa mahdollisimman tehokkaasti. Leikkausprosessissa käytetty vesi otetaan talteen ja kierrätetään, ja leikkauksessa käytetty typpi valmistetaan paikallisesti, Sipola kertoo.

– Pyrimme systemaattisesti vähentämään tuotannossa syntyvää hukkaa tehostamalla omia prosessejamme sekä asiakkaiden kanssa tehtyjen projektien avulla.

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus