Teräksen käsittelyä, josta ympäristö kiittää

Ruukin ja SSAB:n yhdistymisen tuloksena syntynyt teräsammattilainen Tibnor esikäsittelee terästä pohjoismaisille valmistajille ja teollisuusasiakkailleen. Näin se tehnyt 1970-luvulta lähtien, jolloin se toimi Aspo-nimisenä. Ammattimainen ja keskitetty teräksen jalostaminen ja käsittely on itse asiassa ympäristöteko, niin ällistyttävältä kuin se ensi kuulemalta kuulostaakin.

Millä tavalla ympäristöä siis hyödyttää se, että työ tehdään keskitetysti, yhdessä paikassa ja että sen tekee ammattilainen?

Tibnorin Suomen esikäsittely-yksiköiden toiminnasta vastaava johtaja Tapio Videnoja osaa kertoa.

– Kun terästä jalostetaan keskitetysti yhdessä paikassa, on varastokin vain yhdessä paikassa. Isokin varasto saadaan näin kiertämään paremmin. Varaston hallinta on helpompaa ja hankinnat tehokkaita, kun terästä ostetaan tätä tarkoitusta varten vain yhteen paikkaan. Materiaalin siirtelyäkin tulee vähemmän.

 Materiaalista hyödynnetään parhaimmillaan  yli 90 prosenttia

Säästöä tulee paitsi toiminnan tehostumisen myötä myös materiaalimielessä. Kun terästä esikäsitellään samaan aikaan usealle eri asiakkaalle, materiaali saadaan hyödynnettyä tarkemmin.

Tibnorin valmistamia teräsputkia. Teknisen Kaupan Liiton Teräspalvelujaoston jäsenyritysten vastuullisuudesta kertovan Tibnorin osuuden kuvitusta.

Tibnorin valmistamia teräsputkia. Teknisen Kaupan Liiton Teräspalvelujaoston jäsenyritysten vastuullisuudesta kertovan Tibnorin osuuden kuvitusta.

Parhaimmillaan materiaalista saadaan hyödynnettyä yli 90 prosenttia. Eikä kaikki hyöty tule vain Tibnorille tai esikäsittelyä hyödyntäville asiakkaille, vaan koko toimitusketju hyötyy luodusta lisäarvosta. Samoin ympäristö: vähemmän kuljetuksia ja vähemmän hukkamateriaalia tarkoittaa myös vähemmän ympäristövaikutuksia.

Koko ketju hyötyy myös lisääntyneestä tehokkuudesta, joka syntyy erikoistumisesta. Kun työvaiheen toistaa ja tekee esikäsittelyyn erikoistunut yritys, siinä opitaan hyväksi ja tehokkaaksi, ja työtä myös jatkuvasti kehitetään. Jos taas työntekijä vaikkapa särmää harvoin, työ voi sujua hitaammin ja siinä voi tulla enemmän virheitä. Hyödyntämällä asiantuntijaa teolliset yritykset säästävät pääomia, parantavat tuotantotehokkuutta, lisäävät joustavuuttaan, pienentävät materiaalihävikkiään ja parantavat lopputuotteensa laatua.

Myös esikäsittely-yksiköt tekevät työtä ympäristön hyväksi. Esimerkiksi tuore suurpainenatriumlamppujen vaihtaminen led-valaistukseen säästää sekä rahaa että ympäristöä. Seinäjoen palvelukeskuksessa, yhdessä Tibnorin isoimmista esikäsittely-yksiköistä, uusittiin valaistus kymmenen metriä korkeaan ja kahdeksantuhannen neliön halliin.

Uusi led-valaistus otettiin käyttöön vuonna 2014, ja siihen on oltu erittäin tyytyväisiä. Led-valaistus ei juuri vaadi huoltoa, ja sen elinkaari on erittäin pitkä, joten elinkaarikustannukset ovat alhaiset.

Sähkön kulutus väheni huimasti: neljännekseen aiemmasta.

– Rahan ja sähkön eli ympäristön säästö syntyy suurimmaksi osaksi siitä, että led-valaistus mahdollistaa älykkään ohjauksen hyödyntämisen. Valot himmenevät niistä tiloista, joissa ei sillä hetkellä työskennellä. Myös työntekijät ovat tyytyväisempiä työskentelyoloihin, koska uusi valaistus helpotti työntekoa, Videnoja kertoo.

 

Tibnor vastaa pohjoismaisten teollisuusyritysten teräs- ja metallitarpeista. Tibnor on SSAB:n tytäryhtiö, ja sillä on 1 200 työntekijää seitsemässä maassa. Vuonna 2015 sen liikevaihto oli 7,2 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoja: www.tibnor.fi

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus