Terästä ja metalleja voi kierrättää lähes loputtomiin

Teräs on arvokas raaka-aine, jonka valmistaminen sitoo paljon energiaa. Vastapainoksi sillä on iso etu: sitä voidaan kierrättää lähes loputtomiin.

Suomessa satayksivuotiaan teräsyritys Ovakon toiminta perustui aluksi osin kierrätysraaka-aineeseen, mutta pian koko toiminta pohjautui kierrätysteräkseen.

– Nyt kaikki tuotteemme tehdään kierrätysteräksestä, mikä säästää luonnonvaroja ja energiaa. Kierrätysteräs sisältää pääasiassa rautaa mutta lisäksi seosteräksissä tarvittavia muita metalleja, kuten nikkeliä ja molybdeenia. Esimerkiksi Kiinassa näitä tehdään pääosin malmipohjaisesti, jolloin raaka-aineet on louhittu maaperästä. Niiden jalostaminen valmiiksi teräkseksi vaatii huomattavasti enemmän energiaa kuin kierrätysraaka-aineesta valmistettu teräs, toimitusjohtaja Heikki Nyholm taustoittaa.

Ovako hankki keväällä 2015 omistukseensa silloisen Tibnor Oy:n Suomen jakelutoiminnot, ja yrityksen nimeksi tuli Ovako Metals Oy Ab. Ovako Metals toimittaa koneenrakennusteräksiä, ruostumattomia teräksiä, ohutlevyjä sekä kuparia ja messinkiä. Ovako Metals hankkii myymänsä koneenrakennusteräkset Ovakon omilta tehtailta Suomesta ja Ruotsista. Ovakon kaikki tehtaat (Hofors-Hällefors, Imatra ja Smedjebacken-Boxholm) käyttävät raaka-aineena kierrätysterästä, jolloin energiaa ja luonnonvaroja säästyy ja kasvihuonekaasujen päästöt ovat pienet.

Kierrätysteräs hankitaan tehtaiden lähialueilta, eli raaka-aineen kuljetusmatkat tehtaille ovat lyhyet, mikä sekin vähentää päästöjä. Samoin valmiiden tuotteiden kuljetusmatkat ovat lyhyitä, sillä Ovakon terästehtaat ovat lähellä Ovako Metalsin jakelukeskusta. Teräspalvelukeskuksesta asiakkaille lähtevät kuljetukset ja niiden reitit on optimoitu ja keskitetty, jolloin energian käyttö liikenteessä ja päästöt ovat mahdollisimman vähäiset.ovako

Tulokset

Ovakon koneenrakennusterästen valmistuksessa syntyvät kasvihuonepäästöt ovat kierrätysteräksen käytön ja kotimarkkinoiden vähähiilisen energiatuotannon ansiosta 50 prosenttia pienemmät tuotettua terästonnia pienemmät kuin kiinalaisessa terästeollisuudessa keskimäärin. Kierrätysterästehdas käyttää myös huomattavan paljon vähemmän energiaa kuin malmipohjainen prosessi.

– Valmistettaessa terästä masuunissa saavutetaan toki volyymietuja, mutta masuunin tuotannon määrää on vaikeampi mukauttaa kysynnän vaihteluihin verrattuna kierrätysteräsprosessiin. Kierrätysteräkseen pohjautuva tuotanto mahdollistaa myös räätälöityjen tuotteiden ja pienten sarjojen tekemisen, Nyholm kertoo.

Rautaromu on romua vain pellon laidassa, kuten esimerkiksi vanha autonromu. Sitä vastoin lajiteltu, käsitelty ja luokiteltu romu on arvokasta kierrätysteräsraaka-ainetta, jota voidaan kierrättää lähes loputtomiin. Ovakon omassa tuotannossa syntyville sivutuotteille kuten valokaariuunin kuona, on onnistuttu luomaan toimivat markkinat. Näin vähennetään hävitettävien jätteiden määrää ja kaatopaikkojen tarvetta. Ovako on myös investoinut merkittävästi tuotannon ympäristöystävällisyyteen, jotta ilmaan ja veteen ei pääse haitallisia aineita.

Ovako myös tukee maailman teräsjärjestön (World Steel Association) laatimaa kestävän kehityksen politiikkaa ja on allekirjoittanut sitä koskevan Worldsteel’s Sustainable Development Charter -peruskirjan.

 

Ovako on eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja. Pääosa asiakkaista on eurooppalaisia konepajateollisuuden yrityksiä ja näiden alihankkijoita. Ovako tuottaa pitkiä niukkaseosteisia teräksiä tankoina, putkina, renkaina ja puolivalmiina komponentteina, joita käytetään vaativissa sovelluksissa kuten laakereissa, voimansiirrossa, hydraulisylintereissä ja kallioporissa.

Ovakolla on tuotantoa kymmenellä paikkakunnalla sekä edustus yli kolmessakymmenessä maassa ja myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2015 Ovakon liikevaihto oli 834 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 905.

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus