Työyhteisövalmennuksella henkilöstöasioita kuntoon

Teräspalveluyritys BE Groupissa havahduttiin vuonna 2012 hyvinvointikartoituksessa siihen, että sairauspoissaoloja oli liikaa eikä työilmapiirikään ollut sitä, mitä halutaan.

– Sairauspoissaoloja oli neljä prosenttia vuosityöajasta. Se on tällä alalla hyvä luku mutta ei riitä meille, sillä tavoitteemme ovat korkeat kaikissa asioissa, henkilöstöpäällikkö Riitta Mälkki taustoittaa.

Tämänkaltaisia asioita ei paranneta istuttamalla työntekijät koulun penkille. BE Groupissa päädyttiin Yhdessä enemmän -työyhteisövalmennukseen, jossa ei luennoitu vaan käytiin ryhmäkeskusteluja ja tehtiin erilaisia tehtäviä – ja näin teki koko henkilöstö toimitusjohtajaa myöten.

Työntekijöille annettiin myös havainnointitehtäviä: heidän piti tarkkailla, miten tietyt asiat toimivat arjen työssä.

Tehdyn työn perusteella yhtiölle yritykseen luotiin pelisäännöt:

Olemme avoimia ja rehellisiä

Otamme vastuuta ja tartumme ongelmiin heti

Autamme toisiamme ja asiakkaita joustavasti

Positiivisuus tuo tulosta

Kunnioitamme toisiamme työyhteisössä

Kyseinen kuva on henkilöstöpäällikkö Riitta Mälkin suosikki työhyvinvointihankkeessa tehtyjen kuvien joukossa.

Kyseinen kuva on henkilöstöpäällikkö Riitta Mälkin suosikki työhyvinvointivalmennuksessa tehtyjen kuvien joukossa.

Pelisäännöistä luotiin hauskat huoneentaulut, joissa esiintyy henkilökunta. Sitoutumisen yhdessä luotuihin pelisääntöihin näkee siitäkin, että henkilökuntaa luulisi kuvien perusteella ammattinäyttelijöiksi, niin antautuneesti he esiintyvät.

Tulokset

Riitta Mälkin on helppo hymyillä iloisesti esitellessään tuloksia.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 36 prosenttia ja ovat nyt 2,7 prosenttia työajasta.

Työtyytyväisyys on parantunut 20 prosenttia ja tyytyväisyys esimiestyöhän lisääntynyt 25 prosenttia. Henkilöstön työmotivaatio ja kokemus elämän tasapainosta kohentuivat 12 prosentilla.

Henkilöstön tuottavuus on lisääntynyt 11 prosentilla.

– Aivan selkeä taloudellinen tulos on, että vakuutusmaksuluokkamme koheni luokasta neljä luokkaan yksi, Mälkki huomauttaa.

Työ jatkuu. Viime syksynä aloitettua Valmentava johtaminen -koulutusta käy neljäkymmentä henkeä. Koulutuksen nimi kertoo yhteisestä käsityksestä siitä, miten yhtiössä johdetaan: valmentavasti. Ilman johdon sitoutumista asia ei onnistu, mutta se ei myöskään onnistu pelkällä johdon panostuksella. Johtamistapa viestitään avoimesti koko henkilöstölle, joka pääsee myös sanomaan mielipiteensä aiheesta.

– Panostuksemme työhyvinvointiin onnistuu, kun meillä on selkeä pitkän aikavälin tavoite, suunnitelmat siihen pääsemiseksi, onnistumisen mittarit ja kun tuloksia seurataan. Opittuja asioita pitää myös pitää yllä sekä kerätä ajankohtaista tietoa kentältä.

Mälkin mukaan hyvät tulokset panostamisesta työhyvinvointiin johtuvat siitä, että kaikki ovat osallistuneet työhön, kaikkien mielipidettä on kuultu ja jokainen on laittanut itsensä peliin.

– Myös luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu ovat suhtautuneet työhön hyvin, hän huomauttaa.

 

BE Group Oy Ab on osa BE Group -konsernia, joka on Pohjois-Euroopan suurimpia terästehtaista riippumattomia terästen ja metallien jakelijoita ja tuotantopalvelutoimittajia. BE Group on toiminut Suomessa pian 150 vuotta. Sen myynti vuonna 2015 oli noin 160 miljoonaa euroa, ja se työllistää Suomessa ja Baltiassa keskimäärin 330 henkeä. Suomessa toimintaa on yhdeksällä paikkakunnalla.

 

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus