VIDEOKILPAILU OPISKELIJOILLE - SÄÄNNÖT

Teknisen Kaupan Liitto järjestää videokilpailun AMK-opiskelijoille. Videokilpailun aiheena on ”Tätäkään meillä ei olisi ilman teknistä kauppaa”. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esille teknisen kaupan toimialan laajuutta ja sen merkitystä sekä taloudelle että ympäristölle

Videokilpailun säännöt

TEKNISEN KAUPAN LIITON ”Tätäkään meillä ei olisi ilman teknistä kauppaa” -VIDEOKILPAILU AMK-OPISKELIJOILLE:

JULKAISUOIKEUDET
Kilpailun järjestäjällä Teknisen Kaupan Liitolla on oikeus kilpailuun osallistuvien videoiden esittämiseen kilpailuaikana ja sen jälkeen omilla sivuistoillaan, sosiaalisen median kanavissaan sekä muussa viestinnässään ja markkinoinnissaan ilman videon tekijän erillistä suostumusta tai korvausta.

TEKIJÄNOIKEUDET
Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää kilpailun järjestäjälle tarkoitetut immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit) ja muut oikeudet, ja ettei kilpailuun osallistuva video loukkaa kolmansien osapuolien immateriaali- tai muita oikeuksia.

MUUTOKSET
Järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailua koskeviin muutoksiin ja oikeus hylätä kilpailuun osallistuneet työt, joiden tekemisessä ei ole noudatettu kilpailun sääntöjä tai joiden sisältö on loukkaavaa tai muutoin vastoin kilpailun periaatteita ja/tai tekijänoikeuslainsäädäntöä. Järjestäjä pidättää lisäksi oikeuden kilpailun aikataulun ja sääntöjen muuttamiseen.

TIETOSUOJA
Kilpailuun osallistuvien tietoja käytetään vain kilpailutarkoituksessa, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti kilpailun päätyttyä.

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Kilpailun järjestäjänä toimii Teknisen Kaupan Liitto, Eteläranta 10, Helsinki,
Lisätietoja antaa viestintävastaava Anni Turpeinen, p. 050 554 1543, anni.turpeinen@tekninen.fi

 

 

Kategoriat
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus