EU:n tietosuoja-asetus – miten yrityksen tulee toimia? 21.11.2017

 

Jos siirrät pöydälläsi olevan käyntikorttipinosi tiedot tietojärjestelmään, josta henkilötiedot – kuten nimi – ovat helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta löydettävissä, muodostit henkilörekisterin. Nykyäänkin sitä säädellään lailla, mutta vuonna 2016 voimaan tullut ja toukokuun 25. päivänä 2018 sovellettavaksi tuleva EU:n tietosuoja-asetus tuo mukanaan useita muutoksia yritysten mahdollisuuksiin käsitellä henkilötietoja liiketoiminnassaan. Muutokset on huomioitava liiketoiminnassa, sopimuksissa ja tietojärjestelmissä. Enää ei riitä, että noudattaa lakia – nyt pitää osoittaa noudattavansa lakia.
 

Aika: Tiistai 21.11.2017 klo 9.00 – 12.00 (aamukahvi 8.30 alkaen)
Paikka: Teknisen Kaupan Liitto, Särkiniementie 3, 00210 Helsinki, kokoustila OHMI 1. krs
Hinta: Jäsenhinta 250 € + alv, muut 350 € + alv
Ilmoittautuminen: 14.11.2017 mennessä

Yrityksille aiheutuu tästä monenlaista pohdittavaa. Toteuttaako olemassa olevat järjestelmänne rekisteröityjen uudet oikeudet? Onko voimassaolevissa asiakas- ja palvelusopimuksissa huomioitu uudet sopimusvaatimukset? Mitä tietoa ihmisistä ylipäätään saa tallentaa esimerkiksi henkilöstöhallinnon ja markkinoinnin rekistereihin? Entä milloin tiedot pitää poistaa eri rekisteristä? Entä jos olemme ulkoistaneet vaikkapa palkkahallinnon, kuka silloin on vastuussa rekisteristä ja tietosuojarikkomuksista?

Asetuksen noudattamatta jättäminen on sanktioitu ankarasti hallinnollisella sakolla, joka on enimmillään 4 % yrityksen globaalista liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa sen mukaan kumpi on suurempi. Asetuksen velvoitteiden toteutuminen ei ole pelkästään HR:n tai IT-hallinnon – se on yrityksen ylimmän johdon vastuulla oleva asia.

Seminaarissa kuulet muun muassa

  • Miten tietosuoja-asetus vaikuttaa yritykseen rekisterinpitäjänä ja/tai käsittelijänä? Kuka yrityksessä on vastuussa tietosuojarikkomuksista?
  • Miten henkilötietoja voi käsitellä tehokkaasti osana yhtiön liiketoimintaa?
  • Mitä pitää huomioida henkilötietojen käsittelyyn liittyvien palveluiden (esim. HR-järjestelmät,  hosting-palvelut ym.) hankinnassa sekä niitä koskevissa palvelusopimuksissa?
  • Miten rekisteröityjen uudet oikeudet vaikuttavat yrityksen tapaan käsitellä henkilötietoja?
  • Mitä vaikutuksia muutoksilla on henkilötietoja käsitteleviin tietojärjestelmiin?

Kouluttamassa on Teknisen Kaupan Liiton kumppaniasianajotoimisto HPP Asianajotoimisto Oy:n asianajaja, partner Terho Nevasalo.

Koulutus sopii yhtiön ylimmälle johdolle sekä tietohallinnosta, henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille.

Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittauduthan viimeistään 14.11.2017!

Tervetuloa!

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus