Julkisten hankintojen tarjouskilpailussa menestyminen 15.3.2018

Teknisen kaupan yrityksillä on monenlaisia kokemuksia osallistumisesta julkisiin hankintoihin.    Suurimmalla osalla on kokemuksia vähintään kuntatason tarjouskilpailuista. Moni kokee kuitenkin julkiset hankintaprosessit edelleen byrokraattisiksi ja valintakriteerit joskus jopa syrjiviksi. Intensiivivalmennuksessa käydään läpi hankintalakia juuri tarjoajan kannalta: mitä seikkoja kannattaa huomata tarjousta annettaessa ja kuinka ohittaa hankintamenettelyiden karikot. 
 

Aika: Torstai 15.3.2018 klo 9.00 – 12.00 (aamukahvi 8.30 alkaen)
Paikka: Teknisen Kaupan Liitto, Särkiniementie 3, 00210 Helsinki, kokoustila OHMI 1. krs
Hinta: Jäsenhinta 250 € + alv, muut 350 € + alv
Ilmoittautuminen: TÄSTÄ 8.3.2018 mennessä

Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017. Tule kuulemaan ja keskustelemaan muutoksista: mikä todella muuttui tarjouskilpailuihin osallistuvien yritysten näkökulmasta? Intensiivivalmennuksen aikana kuulet muun muassa kuinka voit käytännössä yrityksenä hyödyntää sitä, että uusi laki on selkiyttänyt menettelyjä ja lisännyt liikkumavaraa kansallisissa hankinnoissa.

Asiantuntijana valmennuksessa on Asianajaja, VT Perttu Koivula Asianajotoimisto HPP:ltä. Hän on erikoistunut julkisiin hankintoihin. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän on työskennellyt muun muassa tuomarina markkinaoikeudessa.

TILAISUUDEN OHJELMA:

Tilaisuuden avaus – Hankintalaki – haasteet tarjoajan kannalta?
Asiamies Hannu Kyyhkynen, Teknisen Kaupan Liitto ry

Hankintalaki tarjoajan näkökulmasta
Asianajaja, varatuomari Perttu Koivula, HPP Asianajotoimisto Oy

Tärkeimpiä muutoksia uudessa hankintalaissa tarjoajan kannalta:

•  Uudet kynnysarvot
•  Kansalliset hankinnat – menettelyt kevenivät
•  Näin hankintamenettelyt muuttuivat (avoin ja rajoitettu menettely sekä neuvottelumenettelyt)
•  Kokonaan uusi hankintamenettely: Innovaatiokumppanuus
•  Epäkelpojen tarjoajien poissulkeminen
 

Olennaisia käytännön muutoksia:

•  Yhtenäinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD) – mistä on kysymys?
•  Tarjouksen valintaperusteet – muuttuiko mikään?
•  Voiko tarjoaja osallistua hankinnan valmisteluun?

Mitä sopimusmuutoksia hankintakaudella saa tehdä?

•  Tarjouksen täydentäminen: milloin se on mahdollista uuden lain mukaan?
•  Muita uudistuksia ja keskustelua osallistujien havainnoista
 

Oikeussuojakeinot

•  Milloin hankintapäätöksestä kannattaa valittaa?
•  Oikeussuojakeinot lyhyesti

 

 

Aamupalatarjoilun vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään 8.3.2018. Paikkoja on rajoitetusti. Välitäthän kutsun ystävällisesti myös kollegoillesi ja muille organisaation jäsenille, jos katsot tilaisuuden sopivan heille!

 

Tervetuloa!

Hannu Kyyhkynen, Asiamies, Osaamisen kehittäminen
Teknisen Kaupan Liitto ry.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus