Julkisten hankintojen tarjouskilpailussa menestyminen – uusi hankintalaki tarjoajan näkökulmasta 22.11.2016

Teknisen kaupan yrityksillä on monenlaisia kokemuksia osallistumisesta julkisiin hankintoihin.    Suurimmalla osalla on kokemuksia vähintään kuntatason tarjouskilpailuista. Moni kokee kuitenkin julkiset hankintaprosessit edelleen byrokraattisiksi ja valintakriteerit joskus jopa syrjiviksi. Uutta hankintalakia koskeva hallituksen esitys julkaistiin kesäkuussa ja lain on tarkoitus tulla voimaan loppuvuonna 2016. Osaa hankintadirektiivin määräyksistä on sovellettu hankintamenettelyissä jo 18.4.2016 alkaen.

Aika: Tiistai 22.11.2016 klo 9.00 – 12.00 (aamukahvi 8.30 alkaen)
Paikka: Teknisen Kaupan Liitto, Särkiniementie 3, 00210 Helsinki, kokoustila OHMI 1. krs
Hinta: Jäsenhinta 250 € + alv, muut 350 € + alv
Ilmoittautuminen: 15.11.2016 mennessä

Tule kuulemaan ja keskustelemaan tulevista muutoksista sekä uudistusten vaikutuksista tarjouskilpailuihin osallistuvien yritysten näkökulmasta. Intensiivivalmennuksen aikana kuulet muun muassa kuinka voit käytännössä yrityksenä hyödyntää sitä, että lakiuudistus selkiyttää menettelyjä ja lisää liikkumavaraa kansallisissa hankinnoissa. Koulutuksessa käsitellään myös sitä, kuinka tarjoajan tulee käyttää ESPD-lomakkeita osana hankintamenettelyä.

Asiantuntijana valmennuksessa on Asianajaja, VT Perttu Koivula. Hän erikoistunut julkisiin hankintoihin sekä riidanratkaisuun. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän on työskennellyt tuomarina markkinaoikeudessa, lakimiehenä vakuutusyhtiössä ja viskaalina Helsingin hovioikeudessa.

TILAISUUDEN OHJELMA:

Tilaisuuden avaus – Uusi hankintalaki – miksi?
Asiamies Hannu Kyyhkynen, Teknisen Kaupan Liitto ry

Uusi hankintalaki tarjoajan näkökulmasta
Asianajaja, varatuomari Perttu Koivula, HPP Asianajotoimisto Oy

Tärkeimpiä muutoksia tarjoajan kannalta:

•  Uudet kynnysarvot
•  Kansalliset hankinnat – menettelyt kevenevät
•  Näin hankintamenettelyt muuttuvat (avoin ja rajoitettu menettely sekä neuvottelumenettelyt)
•  Kokonaan uusi hankintamenettely: Innovaatiokumppanuus
•  Epäkelpojen tarjoajien poissulkeminen

Olennaisia käyntännön muutoksia:

•  Yhtenäinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD) – mistä on kysymys?
•  Tarjouksen valintaperusteet – muuttuuko mikään?
•  Voiko tarjoaja osallistua hankinnan valmisteluun?
•  Sähköinen tietojenvaihto
•  Tarjouksen täydentäminen: milloin se on mahdollista uuden lain mukaan?
•  Muita uudistuksia ja keskustelua osallistujien havainnoista

Ehdotettuja muutoksia käsitellään lainvalmistelutilanteen mukaisina.

 

Aamupalatarjoilun vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään 15.11.2016. Paikkoja on rajoitetusti. Välitäthän kutsun ystävällisesti myös kollegoillesi ja muille organisaation jäsenille, jos katsot tilaisuuden sopivan heille!

 

Tervetuloa!

Hannu Kyyhkynen, Asiamies, Osaamisen kehittäminen
Teknisen Kaupan Liitto ry.

 

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus