Miten vältän jakelusopimusten kilpailuoikeudelliset riskit

Teknisellä kaupalla on paljon päämiehiä ja toimitus- ja jakelusopimuksia. Tilanteet, tavoitteet ja liiketoimintasuhteet vaihtelevat, mutta taustalla vaikuttava kilpailulainsäädäntö on vakiintunut. Vastaamme nyt jäsenistöltä kuultuun tarpeeseen järjestämällä intensiivivalmennuksen kilpailulainsäädännön ns. vertikaaliseen sopimiseen asettamista reunaehdoista.

Aika: Torstai 7.4.2016 klo 9:00 – 12:00 (aamukahvi tarjolla kello 8:30)
Paikka: Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys, Särkiniementie 3, 00210 Helsinki, 1. krs kokoustila OHMI
Hinta: Jäsenhinta 250 e + alv, muut 350 € + alv
Ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2016

Tiiviissä koulutuspaketissa käydään asianajaja Maarika Joutsimon Hammarström Puhakka Partnersilta johdolla läpi muun muassa seuraavat asiakokonaisuudet:

1) kilpailujuridiikan kieltämät ja sallimat sopimusehdot ja menettelytavat. Aihetta tarkastellaan käytännön näkökulmasta ja esimerkein.

2) kerrotaan kiellettyjen ehtojen soveltamisesta asianosaisille toimitusketjussa seuraavista riskeistä.

3) annetaan ohjeet siitä, missä määrin hinnoista tai muista toimitukseen ja jakeluun liittyvistä seikoista voidaan keskustella ja vaihtaa tietoja toimitusketjun yritysten kesken ilman kilpailuoikeudellisia seuraamuksia.

Asianajaja Maarika Joutsimolla on yli 20 vuoden kokemus kilpailuoikeuden soveltamisesta käytäntöön ja yli 10 vuoden kokemus jäsenistömme ja muun teknisen kaupan yritysneuvonnasta kilpailuoikeudessa.

Tervetuloa!

 

 

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus