Projektien tehokas hallinta 1.-2.10.2015 (Helsinki)

Organisaatiot toteuttavat yhä useammin eri hankkeita projektinomaisesti sisäisinä tai asiakassuuntaisina projekteina. Projekti on tehokas ja joustava tapa suunnitella, organisoida, johtaa ja toteuttaa työtä suunnitellun tuloksen aikaansaamiseksi! Onnistuneeseen projektiin ovat sekä asiakkaat että henkilöstö tyytyväisiä.

Aika: 1. – 2.10.2015 klo 9:00 – 16:00
Paikka: Radisson Blu Seaside, Helsinki
Hinta:
Jäsenhinta 890,00€ + alv
Ilmoittautuminen TÄSTÄ

Projektien tehokas hallinta 1.-2.10.2015

Kaksipäiväisessä koulutuksessa käymme kokonaisvaltaisesti läpi projektinmäärittelyyn, suunnitteluun ja läpiviemiseen liittyvät tärkeimmät asiat. Ohjelma koostuu luennoista, keskustelusta ja harjoituksista. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka muun toimen ohessa säännöllisesti tai satunnaisesti toimivat projektin vetäjinä tai osallistuvat projektityöskentelyyn.

OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

1. päivä

MILLOIN PROJEKTI TOIMINTAMUODOKSI?

Projektin tunnuspiirteet, projektiprosessin vaiheet: määrittely, suunnitelma, toteutus
Projektin esiselvitys ja liiketoiminnalliset perustelut
Projektiprosessi: määrittely, suunnitelma ja toteutus

PROJEKTIN MÄÄRITTELY

Projektin menestystekijät
Projektin tavoitteen määrittely, mitä pitää saada aikaiseksi?
Vaiheistus ja ositus, sisällön määritys

HYVÄ PROJEKTISUUNNITELMA

Miten projekti on tarkoitus toteuttaa?
Projektin osapuolet (sidosryhmät), organisointi, työnjako ja vastuut
Resurssi- ja kustannusarviot, budjetti ja rahoitussuunnitelma
Aikataulun aikaansaaminen
Viestintäsuunnitelma, kokous- ja raportointikäytäntö
Riskianalyysit ja muutosten hallinta
Projektihallinnan työkaluja, MS Project- esimerkki

2. päivä

PROJEKTIN OHJAUS JA LÄPIVIEMINEN

Projektipäällikön rooli ja vastuu
Projektin käynnistäminen
Jatkuva seuranta, suunnantarkistus ja ohjaus; tulostavoite, aika, raha, resurssit
Ketterät menetelmät
Projektinjohtamisen käytännön tilanteet
Kommunikointi toimivaksi, projektikokoukset ja muut keinot
Yhteistyö ja henkilöstöhallinta projektissa

PROJEKTIN LAADUNHALLINTA

Laadun ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen projektissa
Organisaation projektityömalli

PROJEKTISTA OPPIMINEN

Projektin tyypilliset kompastuskivet
Miten siirretään kokemukset ja hyvät käytännöt seuraaviin projekteihin?

Valmennus järjestetään yhteistyössä YritysAkatemian kanssa. Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.9.2015. Valmennus järjestetään myös 10.-11.12. Helsingissä.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus