Miten yritykset voivat hyötyä ammatillisen koulutuksen uudistuksesta?

Julkaistu 12.12.2018 |

Ammatillinen koulutus on käynyt läpi mittavan uudistusprosessin ja uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Muutokset tarjoavat yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia löytää uusia osaajia. Niitä käytiin läpi infotilaisuudessamme marraskuun alussa. 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen taustalla vaikuttaa työelämän muutos: kun osaamisvaatimukset, työtehtävät ja työelämä muuttuvat, on myös koulutuksen pystyttävä reagoimaan nopeammin työelämän muutokseen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 

– Ajatuksena on, että koulutuksessa lähdetään yritysten tarpeesta. Uudistuksen myötä on muun muassa mahdollista lisätä työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta ja yksilöllisiä opintopolkuja. Ammatillinen koulutus palvelee laajaa kohderyhmää: sekä työuran alkuvaiheessa olevia että uutta osaamista työuran aikana hankkivia, kertoo Mirja Hannula Elinkeinoelämän Keskusliitosta. 

Uudistus tiivistää yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden välillä. Oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun lisäksi opiskelijalla ovat vaihtoehtoina oppisopimuskoulutus tai koulutussopimus, jota on aikaisemmin kutsuttu työssäoppimiseksi. Oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus toteutetaan yhdessä yrityksen kanssa. Jos opiskelija ei ole työsuhteessa yrityksen kanssa, on mahdollista aloittaa koulutussopimuksella, joka tehdään yrityksen ja oppilaitoksen kesken. 

– Ammatillinen tutkinto muodostuu yleensä 3-6 tutkinnon osasta. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Oppimistavoitteet määritellään sen pohjalta, mitä opiskelija jo osaa. Aina ei tarvita uutta tutkintoa, vaan jatkossa on mahdollista hankkia uutta osaamista myös lyhyemmillä tutkinnon osilla. Esimerkiksi tutkinnon osaan tähtäävä oppisopimuskoulutus palvelee hyvin työssä olevia. 

Tilaa moniosaamiselle 

Teknisen kaupan ala potee pulaa osaavista työntekijöistä. Ammatillisen koulutuksen uudistus tarjoaa yrityksille uudenlaisia työkaluja rekrytointiin ja antaa mahdollisuuden ”täsmäkouluttaa” opiskelija suoraan oman yrityksen työtehtäviin. 

– Yrityksessä kannattaa lähteä liikkeelle miettimällä, millaista osaamista ja työvoimaa tarvitaan. Sen jälkeen kartoitetaan oppilaitokset ja valitaan niistä kumppani yhteistyöhön. Myös yrityksellä on siis oma vastuunsa koulutuksessa, Hannula muistuttaa. 

Wihuri Oy Teknisessä Kaupassa on jo hyödynnetty oppilaitosyhteistyötä uusien osaajien löytämisessä. Wihuri Oy Teknisen kaupan kehitys- ja henkilöstöjohtaja Kata Aarnio-Wihuri pitää koulutusreformin etuna muun muassa sitä, että opiskelijat pääsevät helpommin opiskelemaan ”osaamisyhdistelmiä”, joita ei ole ennen ollut. 

– Reformi tukee moniosaamista, joka antaa mahdollisuuden tehostaa yrityksen resurssien käyttöä. Tulevaisuudessa tehtävänkuvat eivät ole enää niin eriteltyjä, eli ei voi olla esimerkiksi mekaanikkoa, joka ei myy. Työntekijöiden pitää ymmärtää kokonaisuutta ja yritystoimintaa, Aarnio-Wihuri sanoo. 

Uudistuksella on myös haasteensa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen vaatii yritykseltä aikaa ja rahaa, ja opiskelijan tueksi on tarjottava työpaikkaohjaaja. 

– Yritykset voivat kuitenkin käyttää oppilaitoksia rekrykanavana, ja opiskelijat pääsevät nopeammin kiinni oikeaan työelämään. 

 

Lisätietoja Teknisen Kaupan Liitossa: 

Hannu Kyyhkynen 

Osaamisen kehittäminen 

050 599 4942 

hannu.kyyhkynen(at)tekninen.fi 

 

Lisätietoja kumppanuusoppilaitoksissamme: 

Amiedu: kouluttaja, valmentaja Juha Leppävuori, p. 020 7461 675 tai juha.leppavuori@)amiedu.fi 

Edupoli: koulutusjohtaja Jaana Ekfors, p. 0400 722 537 tai jaana.ekfors@edupoli.fi 

Omnia: kouluttaja Outi Huvinen, p. 0401267566 tai outi.huvinen@omnia.fi 

Mercuria: kehitysjohtaja Tarja Mykrä, p. 044 999 3479 tai tarja.mykra@mercuria.fi

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus