AMK-opiskelijat: teknisen kaupan ala on vieras, mutta kiinnostaa joka kolmatta

Julkaistu 25.3.2020 |

Joka kolmas teknisen tai kaupallisen alan AMK-opiskelija pitää teknistä kauppaa melko kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana alana. Kysyimme ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä teknisestä kaupasta kyselyssä, joka välitettiin viidelle yhteistyöoppilaitoksellemme.

22 prosenttia vastaajista kertoi, että teknisen kaupan ala on heille tuttu. Avoimissa vastauksissa he yhdistivät alaan useimmiten yritysten välisen kaupan, tuotteet ja palvelut teollisuudelle ja rakentamiselle, koneet, laitteet, automaation ja järjestelmäratkaisut. Yksittäisistä tuotteista mainittiin muun muassa työkoneet ja mönkijät.

Teknisen kaupan alaa kuvailtiin avoimissa vastauksissa muun muassa monipuoliseksi, vaihtelevaksi, kehittyväksi, teknologiseksi ja insinööripainotteiseksi. Toisaalta alaa pidettiin myös äijämäisenä, vanhanaikaisena ja tylsänä.

Teknisen kaupan yritykset tarjoavat alan opiskelijoille myös kesätöitä, harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöpaikkoja. Opiskelijat haluaisivat saada tietoa niistä ensisijaisesti oppilaitoksensa kautta tai työpaikkasivustoilta.

Osa kyselyyn vastanneista saattaa hyvinkin työllistyä tekniseen kauppaan valmistumisensa jälkeen. Kyselyn mukaan opiskelijat odottavat tulevalta työpaikaltaan muun muassa mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä, uuden oppimista, vastuullisuutta, etenemismahdollisuuksia, joustavuutta ja rahaa.

– Vaikka alan tunnettuus opiskelijoiden keskuudessa on kohtuullinen, on siinä edelleen selvästi parannettavaa. Teknisen kaupan toimialaviestinnän tavoitteena on luoda alasta realistinen, mutta houkutteleva kuva, ja saada nuoret entistä vahvemmin hakeutumaan alan yrityksiin töihin. Tarkoituksena on toistaa kysely säännöllisesti ja selvittää, miten eri toimenpiteet ovat purreet tunnettuutemme parantamiseksi, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Teknisen Kaupan Liitto tekee yhteistyötä useiden ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulujen kanssa. Pääkaupunkiseudun AMK-opiskelijoille järjestetään vuosittain Bisnesbussikiertue, jolla opiskelijat käyvät tutustumassa jäsenyritysten toimintaan. Toisen asteen oppilaitosten opoille on järjestetty tilaisuuksia, ja Alihankintamessuilla järjestettiin erillinen opiskelijatilaisuus.

Liitto on myös rahoittamassa Metropolian insinööriopiskelijoille tarkoitettua opintokokonaisuutta, jossa keskitytään tekniseen ratkaisumyyntiin. Sekä liiton että jäsenyritysten edustajat ovat käyttäneet opintokokonaisuudessa puheenvuoroja, ja opiskelijoille on myös etsitty projektitöitä jäsenyrityksistä.

 

Faktaa kyselystä:

  • Kysely välitettiin teknisen ja kaupallisten alojen opiskelijoille viidessä ammattikorkeakoulussa, joiden kanssa teemme oppilaitosyhteistyötä: Metropoliassa, Laureassa, Tampereen ammattikorkeakoulussa, Haaga-Heliassa ja Arcadassa.
  • Kyselyyn vastasi 418 opiskelijaa. Heistä 60 prosenttia opiskelee teknistä alaa ja 40 prosenttia kaupallista alaa.
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus