EU:n ja Suomen ristiriita kevytautoista selvitettävä ennen etenemistä

Julkaistu 4.10.2018 |

Hallitus vie eduskuntaan lakiesityksen, joka sallii nopeusrajoitetut ajoneuvot alle 18-vuotiaille, siitä huolimatta, että esitys on ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. Euroopan komissio on antanut Suomelle huomautuksen esityksestä, koska komission mukaan ehdotetut lakimuutokset ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa. Huomautuksen tarkempaa sisältöä ei ole vielä edes julkistettu.

Komission huomautuksesta huolimatta hallitus on päättänyt viedä kiistanalaisen lakiesityksen eduskunnan käsittelyyn. Esitykseen sisältyy merkittäviä epävarmuuksia: pahimmillaan seurauksena EU-lainsäädännön vastaisesta esityksestä voi olla komission Suomea vastaan käynnistämä virallinen rikkomusmenettely.

– Olemme pöyristyneitä, että Suomi on päättänyt edetä hankkeen kanssa, vaikka komissio on todennut sen olevan ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa. Avoimuuden näkökulmasta komission huomautuksen sisällön tulisi olla julkista ennen kuin asiassa edetään. Hankkeen eteenpäin viemiseen liittyvää kiireen ja hätiköinnin tuntua on vaikeaa ymmärtää. Eikö hyvän hallinnon ja päätöksenteon periaatteiden mukaista olisi katsoa ensin vuoropuhelu komission kanssa loppuun? kysyy asiamies Hannu Kyyhkynen Teknisen Kaupan Liitosta.

Lakiesitys sai merkittävää kritiikkiä jo heinäkuussa päättyneen lausuntokierroksen aikana. Useat eri sidosryhmät ilmaisivat huolensa hankkeen negatiivisista vaikutuksista liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja päästöihin. Muun muassa Teknisen Kaupan Liitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL sekä Pyöräliitto ry esittivät lausuntokierroksella hankkeesta luopumista ja uuden selvityksen käynnistämistä keinoista, jotka edistävät nuorten liikenneturvallisuutta tehokkaammin.

Trafin vuoden 2018 alussa julkaiseman selvityksen perusteella yksikään hallituksen lakiesitykselle asettamista tavoitteista ei toteudu. Hankkeen valmistelusta käyvät ilmi muun muassa lakiesityksen vaikutukset kevyen liikenteen eli jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisääntyvään turvattomuuteen sekä infrastruktuurin riittämättömyys, eli muun liikenteen hidastuminen kevytautojen määrän kasvaessa merkittävästi suhteessa nykyiseen mopoautomäärään.

 

Lisätietoja:

Hannu Kyyhkynen

Asiamies

+358 (0)50 599 4942

hannu.kyyhkynen[at]tekninen.fi

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus