Hallituksen esitys kevytautoista heikentää koululaisten liikenneturvallisuutta

Julkaistu 20.11.2018 |

Hallituksen lakiesitys kevytautoista on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Hallitus on perustellut kevytautojen sallimista liikenneturvallisuuden parantamisella, mutta tosiasiassa sen vaikutus olisi todennäköisesti päinvastainen. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen on arvioitu vähintäänkin puutteellisesti, ja tuoreimpien selvitysten mukaan kevytautojen salliminen hyvin todennäköisesti heikentää koululaisten liikenneturvallisuutta.

Trafin selvityksen mukaan (Trafi 4/2018) liikenneturvallisuusvaikutusta arvioitaessa olisi huomattava, että rajoitetun henkilöauton käyttöönotto lisää moottoriajoneuvojen käyttöä iässä, jossa liikennekäyttäytyminen on korostuneesti riskejä ottavaa.

Trafin selvityksessä todetaan, ettei tämä lakimuutos saisi heikentää muiden tielläliikkujien turvallisuutta. Muutoksen turvallisuusvaikutusta muille tielläliikkujille, erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöille, ei ole kuitenkaan arvioitu ollenkaan. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on merkittävä tekijä, jonka pitäisi olla tiedossa tästä asiasta päätettäessä.

Helsingin Sanominen selvityksen* mukaan lapsille sattuu erityisen paljon onnettomuuksia koulujen läheisillä suojateillä. Kun lapsi joutuu vakavaan onnettomuuteen, toisena osapuolena on lähes aina auto. Alle kahdensadan metrin päässä koulusta kouluaikaan sattuneissa onnettomuuksissa on ollut vuosina 2010-2017 osallisena yhteensä yli 11 700 ihmistä. Onnettomuuteen joutuneista 90 prosenttia on selvinnyt ilman henkilövahinkoja, mikä on johtunut siitä, että valtaosa onnettomuuteen joutuneista on liikkunut henkilöautolla.

Sen sijaan lapsilla ja nuorilla suhde on täysin toinen: jos he joutuvat onnettomuuteen koulun lähellä, he hyvin todennäköisesti saavat jonkinlaisia vammoja. Tällä vuosikymmenellä sattuneissa onnettomuuksissa, joissa peruskouluikäinen on kuollut tai loukkaantunut korkeintaan 200 metrin päässä lähimmästä koulusta, noin 80 prosentissa on ollut osallisena auto. Liikenneturvan mukaan tämä luku on nykytilanteessakin aivan liian suuri.

Ministeri Bernerin mukaan hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta (LVM tiedote 4.10.2018).

– Voidaankin perustellusti kysyä, millaisia vaikutuksia tulee liikenneturvallisuuteen, jos varsinkin kaupunkiseutujen vilkasliikenteisillä sisääntuloväylillä on uusia autoja jopa viisinkertainen määrä nykyiseen mopoautokantaan verrattuna (Trafin selvitys 4/2018). Puhumattakaan koulujen lähiliikenteestä ympäri maata, toteaa asiamies Hannu Kyyhkynen Teknisen Kaupan Liitosta.

– Lisäksi voidaan ihmetellä, miksi ministeriöllä on nykytilanteessa kiire viedä eteenpäin esitystä, joka kasvattaa henkilöautoliikennettä ja sen päästöjä – etenkin, kun ministeriön oman alan virastot ja suuri osa asiantuntijatahoista kyseenalaistaa esityksen niin liikenneturvallisuuden kuin päästöjen näkökulmasta.

Euroopan komissio on jo kyseenalaistanut Suomen ajatuksen kevytautojen kuulumisesta traktoriluokkaan. Komission mukaan kevyiden nelipyörien ajamiseen oikeuttavalla AM-luokan ajokortilla ei voi ajaa hallituksen esityksessä tarkoitettuja kevytautoja. Tämä vääristää markkinoita ja asettaa eurooppalaiset toimijat epätasa-arvoiseen asemaan suomalaisilla markkinoilla.

Teknisen Kaupan Liiton moottoripyörämaahantuojat esittävät, että hallituksen olisi luovuttava esityksestä ja sen sijaan olisi selvitettävä EU-tasolla, miten liikenneturvallisuutta parhaiten voidaan edistää nuorten kuljettajien, etenkin mopoilijoiden, keskuudessa.

*) HS selvitys: 6-16 vuotiaille tapahtuneet onnettomuudet koulujen läheisyydessä 2010-2017, Tietolähde: Liikennevirasto

 

Lisätietoja:

Asiamies Hannu Kyyhkynen

Teknisen Kaupan Liitto

050 599 4942

hannu.kyyhkynen(at)tekninen.fi

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus