Hallitus esittää kevytautolakien kumoutumista – Teknisen Kaupan Liitto puoltaa

Julkaistu 25.8.2020 |

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta. Teknisen Kaupan Liitto on kevytautolain kumoamisen kannalla.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta. Suomen alkuperäisen ehdotuksen mukaan kevytautot olisivat 60 kilometrin tuntinopeuteen rajoitettuja enintään 1 500 kilogrammaa painavia autoja, joita saisivat ajaa 15-vuotiaat mopoautokortilla. Esitys olisi luokitellut kevytautot traktoreiden ajoneuvoluokkaan.

Hallituksen uudesta esityksestä käy selväksi, että komissio ei anna suostumustaan ajokorttidirektiivin soveltamisalan poikkeuksesta. Koska kevytautoja koskevaa lainsäädäntöä ei ole mahdollista muuttaa siten, että se täyttäisi Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimukset, kevytautoja koskevat lakimuutokset tulee kumota.

Lisäksi hallitus toteaa vaikutusarviossaan, että ko. lakien voimaantulon kumoaminen ei vaikuttaisi nykytilaan liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden, liikenteen päästöjen tai nuorten liikkumisen kannalta. Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaosto pitää ehdotusta kannatettavana ja odotettuna.

– Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaosto kannattaa hallituksen kevytautolait kumoavaa esitystä, koska lakiehdotukset olivat jo alun perin EU:n ajokorttilainsäädännön vastaiset. Liiton moottoripyöräjaosto on kevytautolakien valmistelun yhteydessä tuonut moneen otteeseen esille huolia lain oikeellisuudesta, vaikutuksista liikenneturvallisuuteen sekä markkinoiden vääristymiseen liittyen, kertoo moottoripyöräjaostoin puheenjohtaja Mikko Summa.

Liikenneturvallisuusriskien kasvu eritoten jalankulku- ja pyöräliikenteelle kaupunkialueilla sekä koulujen läheisyydessä olisi ollut merkittävä. Teknisen Kaupan Liiton johtava asiantuntija Hannu Kyyhkynen pitääkin hallituksen esitystä odotettuna EU:n virkakoneiston ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käytyjen pitkällisten keskustelujen jälkeen.

– Nuorison liikkumismahdollisuuksien helpottamiseksi ja liikenneturvallisuuden kehittämiseksi voidaan löytää muitakin ratkaisuja. Näistä esimerkkejä voisivat olla motorisoidun kaksipyöräliikenteen tasapuolisempi huomiointi niin kaupunkiliikenteessä kuin taajamien ulkopuolellakin sekä sähköajoneuvoille kohdennetut verohelpotukset, summaa Kyyhkynen

Liikenne- ja viestintäministeriö odottaa lausuntoja kevytautolain kumoamiseen liittyen 31.8.2020 mennessä.

Lisätietoja:

Hannu Kyyhkynen
Johtava asiantuntija
Teknisen Kaupan Liitto
hannu.kyyhkynen(at)tekninen.fi
p. 050 599 4942

Mikko Summa
Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja
mikko.summa(at)harley-davidson.com
p. 040 1421 993

Lähde: Kevytautolakien kumoaminen lausuntokierrokselle, Tiedote, Liikenne- ja viestintäministeriö 25.8.2020. https://valtioneuvosto.fi/-/kevytautolakien-kumoaminen-lausuntokierrokselle

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus