Kysyntätilanne toistaiseksi kohtuullinen niin rakentamiseen kuin teollisuuteenkin toimittavilla teknisen kaupan yrityksillä

Julkaistu 27.3.2020 |

Kun yksityinen kulutus väistämättä pysähtyy kuluttajia koskevien laajojen rajoitusten johdosta, on ensiarvoisen tärkeää, että teollisuus ja rakentaminen ja sitä mahdollistava tekninen kauppa pitävät talouden pyöriä pyörimässä. Sen eteen tulee tehdä kaikki mahdollinen.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat tuoneet Teknisen Kaupan Liiton jäsenyrityksille ongelmia erityisesti saatavuuteen ja logistiikkaan. Liiton toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 100 jäsenyritystä.

Teknisen kaupan yrityksillä on jonkin verran ongelmia tavaran saatavuuden kanssa. Tuotantolaitoksia on pysäytetty erityisesti Italiassa ja Saksassa, mutta samansuuntaisia toimenpiteitä tehdään myös monissa muissa maissa.

Rajamuodollisuuksien palauttaminen on hidastanut rahtien kulkua ja nostanut rahtihintoja, vaikka tavaroiden vapaa liikkuvuus pyritäänkin turvaamaan. Lisää haasteita Suomen sisällä aiheuttaa Uudenmaan eristäminen. Vaikka rajoitukset eivät tavaraliikennettä koskekaan, saattaa seurauksena olla logistisia ongelmia myös maan sisäisessä liikenteessä.

– Tavaralogistiikan sujuvuuteen on nyt kohdistettava erityistä huomiota EU:n alueella ja sen jatkuvuus on turvattava, muistuttaa Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

– Teknisessä kaupassa on monesti kyse yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisistä toiminnoista, sillä teknisen kaupan infra varmistaa muun muassa vedenjakelun ja sähkönjakelun jatkumisen.

Toinen kyselyssä selvästi esiin noussut ongelma ovat erilaiset henkilöstökysymykset. Osalla yrityksistä on merkittävä määrä työntekijöitä karanteenissa ulkomaille suuntautuneiden työ- tai lomamatkojen vuoksi. Rajojen sulkeminen on hankaloittanut ulkomaisen työvoiman saatavuutta etenkin rakentamisessa. Tämä saattaa pysäyttää rakennustyömaita. Myös Uudenmaan sulkeminen saattaa vaikeuttaa työntekijöiden liikkumista.

Valtaosalla teknisen kaupan yrityksistä on vielä tällä hetkellä kohtuullisen hyvä tilanne koronaviruksesta huolimatta. Osalla yrityksistä kysyntä on kuitenkin kadonnut lähes kokonaan, ja mitä pidempään epidemian rajoitustoimet kestävät, sitä todennäköisemmin projekteja, investointeja ja muita hankkeita joudutaan siirtämään. Jatkossa on myös entistä suurempi riski, että saatuja tilauksia perutaan ja aloitettujakin projekteja saatetaan pysäyttää.

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Uitto

Teknisen Kaupan Liitto

0400 407870

markku.uitto(at)tekninen.fi

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus