Liikematkailun sujuvuus elintärkeää Suomelle

Julkaistu 8.9.2020 |

Suomi on avoin ja kansainvälisestä kaupasta riippuvainen talous. Covid-19 pandemian johdosta liikematkailu on pysähtynyt lähes kokonaan. Asiakas- ja päämiessuhteita hoidetaan etäyhteyksien kautta. Tämä on onnistunut monin paikoin hyvin tai ainakin tyydyttävästi.

Epävarmuuden nyt hieman hälvetessä investointeihin valmistaudutaan jälleen ja keväällä kesken jääneitä hankkeita ja kilpailutuksia käynnistellään uudelleen. On elintärkeää, että suomalaiset yritykset kykenevät tässä kriittisessä hetkessä toimimaan kansainvälisessä liiketoiminnassa yhtä aktiivisesti kuin muutkin. Tämä edellyttää mahdollisuutta kohdata yhteistyökumppaneita ja yrityksen omia työntekijöitä Suomen ulkopuolella muutoinkin kuin ruudun välityksellä. Samoin on löydettävä tapa, jolla yhteistyökumppanit voivat sujuvasti vierailla Suomessa.

EU-komissio teki juuri ehdotuksen, jonka mukaan EU-maiden olisi käytettävä yhtenäisiä kriteerejä rajoittaessaan vapaata liikkuvuutta EU:n alueella. Se myös esitti, että välttämättömän tehtävän tai tarpeen vuoksi matkustavilta ei vaadittaisi karanteenia. Suomen ei tulisi ylläpitää EU:ta tiukempaa kriteeristöä etenkään välttämättömässä liikematkustamisessa. Lyhyelle liikematkalle tulevalle tai menevälle pitää riittää lähtömaassa otettu testi.

Ehdotamme, että Suomen hallitus työskentelee EU:n liikematkustuskriteerien, testaussääntöjen ja muiden toimintatapojen yhtenäistämiseksi niin, että välttämätön liikematkustus on jatkossa mahdollista turvallisesti.

Tyypillisellä liikematkalla kontaktien määrä on varsin rajallinen: Lentokentältä taksilla toimistolle tai tehtaalle, ehkä illaksi hotelliin ja sitten sama toisin päin. Selkeällä ohjeistuksella, asianmukaisella suojautumisella ja aktiivisella testaamisella riskejä voidaan pienentää merkittävästi. Varmasti ulkomaankauppaa tekevillä yrityksillä on jo käytössään mietityt mallit, joilla varmistetaan turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus.

Liikematkojen sujuvuus ovat elintärkeitä myös silloin, kun EU:n elpymisrahaston turvin aletaan investoida muun muassa vihreään teknologiaan. Jos ulkomainen kilpailija tapaa asiakkaan tai päämiehen kanssa kasvokkain samaan aikaan, kun suomalainen myyntiedustaja edelleen huhuilee mökillä luureihinsa: ”Kuuluuko nyt?”, on valitettavasti todettava, että ei kuulu.

Lisätietoja:
Markku Uitto
toimitusjohtaja
Teknisen Kaupan Liitto
markku.uitto[at]tekninen.fi
p. 0400 407 870

 

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja alan myynti vuonna 2019 oli 10,3 miljardia euroa.

Tekninen kauppa toimittaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi muun muassa sähköistämällä liikennettä, rakentamalla uusiutuvaa energiaa ja kehittämällä muovia korvaavia kestävän kehityksen materiaaleja. Uusimpaan teknologiaan perustuvat innovaatiot ja niitä hyödyntävät investoinnit luovat kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus