Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö tieliikennelakiehdotuksesta – HE 180 – 2017

Julkaistu 26.6.2018 |

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut mietinnön hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180-2017) 19.6.2018. Talvirengasmääräysehdotuksista valio-kunta toteaa seuraavaa:

Talvi- ja nastarengassäännökset

”Talvirengasmääräyksiä uudistettaisiin esityksen perustelujen mukaan vastaamaan paremmin Suomen vaihtuvia keliolosuhteita. Talvirenkaita olisi käytettävä ajoneuvoissa, jos sää tai keli sitä edellyttää marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana. Liikenteen turvallisuusvirasto voisi antaa tarkempia määräyksiä eri ajoneuvoluokkien talvirenkaista. Nastarenkaita saisi esityksen mukaan käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Myös nastarenkaita voisi kuitenkin käyttää milloin tahansa, jos keli niitä edellyttäisi”.

”Valiokunta pitää periaatteessa hyvänä, että rengassääntelyyn tuodaan joustavuutta. Talvirenkaiden käyttöä koskevat ehdotukset ovat asiantuntijakuulemisessa kuitenkin saaneet osakseen myös kritiikkiä ja huolia ehdotuksen vaikutuksista liikenteen turvallisuuteen. Valiokunta yhtyy jossain määrin huoleen sääntelyn toimivuudesta ja vaikutuksista. Valiokunta pitää kuitenkin sääntelyä esityksessä esille tuoduilla perusteilla tarkoituksenmukaisena, mutta katsoo, että sääntelyn vaikutuksia ja sen noudattamista tulee seurata erittäin tiiviisti”.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan koko mietintö löytyy osoitteesta:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LiVM_16+2018.aspx

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus