Onko just-in-time-logiikka aikansa elänyt?

Julkaistu 11.4.2022 | Markku Uitto

Tarvitsemme markkinaehtoista huoltovarmuutta eli toimitusketjujen varastotasojen selvää nostamista, kirjoittaa Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Talouden globalisaatio kiihtyi 1990-luvulla, jolloin ihmisten, tiedon, pääomien ja tavaroiden liikkuminen alkoi nopeutua. Kiihtyvässä tahdissa tarvittiin uudenlaisia tapoja toimia, ja lean-ajattelu oli yksi näistä.

Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja paikkaan. Leanin keskeinen käsite just-in-time (juuri oikeaan aikaan) pyrkii karsimaan ylimääräisen työn ja vähentämään hukkamateriaalia.

JIT edellyttää tuotantoprosessia, jossa jokaisessa vaiheessa on käsillä vain tarvittava määrä osia. Viimeisten vuosikymmenten aikana yhä useampi toimiala on omaksunut näitä oppeja.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmät ennustavat kysyntää ja teollisuuden tai kaupan varastot ovat jatkuvasti liikkeessä joko laivassa, lentokoneessa tai autossa. Varastojen määrää toimitusketjussa on siten pyritty vähentämään ja yrityksen toimintaan sidottua pääomaa pienentämään.

Kriisit haastoivat logiikan

Tämän tuotantoketjun parantamiseen perustuvan logiikan haastoi ensimmäisenä koronapandemia, joka sulki tuotantolaitoksia ympäri maailman.

Toimitusketjujen häiriöt alkoivat vuoden 2020 kesän jälkeen ja pahenivat edelleen viime vuonna, kun odotettua nopeammassa koronaelpymisessä kysyntä ylitti tarjonnan useilla tuote- ja palvelualueilla.

Vuosi sitten Suezin kanavan tukkinut konttialus Ever Given aiheutti lisähäiriön logistiikkaan. Materiaali- ja komponenttipula on jarruttanut voimakkaasti muun muassa autonvalmistusta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen mukanaan tuomat saatavuushaasteet tulevat jatkamaan ja voimistamaan häiriöitä toimitusketjuissa. Muun muassa Euroopan energia-, lannoite- ja teräsmarkkinat ovat toimituskatkosten vuoksi sekaisin.

Venäjän mahdollinen hybridivaikuttaminen esimerkiksi Itämeren kauppaliikenteeseen on myös noussut esiin asiantuntijoiden puheissa.

Kyse huoltovarmuudesta

Puhumme siis huoltovarmuudesta. Huoltovarmuuskeskus huolehtii yhdessä yrityselämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa siitä, että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii mahdollisimman häiriöttä.

Kuitenkin tarvitsemme tämän lisäksi markkinaehtoista huoltovarmuutta eli toimitusketjujen varastotasojen selvää nostamista.

Olemme väistämättä siirtymässä just-in-time-logiikasta just-in-case-ajatteluun.

Tämä nostaa varastoivan tukkukaupan roolia, mutta samaan aikaan se tarkoittaa käyttöpääoman voimakasta lisäystarvetta, jota korostaa kiihtyvän inflaation aiheuttama nouseva korkotaso.

Voisiko yksi ratkaisu tähän olla vuonna 1993 poistuneen varastovarauksen uusi tuleminen?

 

Toimitusjohtaja Markku Uiton mielipidekirjoitus julkaistiin Kauppalehdessä 11.4.2022.

 

Markku Uitto
toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liitto
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus