Rakennuskonealan hyvät markkinanäkymät jatkuvat ensi vuoden puolellekin – kasvuodotukset vahvistuneet

Julkaistu 7.12.2017 |

Rakennuskoneiden vuokrakysynnän kasvu on jatkunut vahvana tänä vuonna. Ensi vuonnakin kasvu jatkuu mutta rauhoittuu.

Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaoston tutkimusyhtiö Foreconilla teettämän markkinaennusteen mukaan tänä vuonna käynnistettävien rakennushankkeiden kokonaismäärä on melko vakaa. Uusia kerrostaloja on kuitenkin aloitettu rakentaa paljon aiempaa enemmän.

Rakentamisen kapasiteetin käyttöaste on korkea, mikä tuottaa kysyntää vuokrakoneille ja kasvattaa niiden markkinaosuutta. Myös työvoiman saatavuusongelmat lisäävät koneiden käyttöä. Rakennuskoneiden kauppa pysyy vilkkaana myös ensi vuonna. Kevään jälkeen parantuneet talousnäkymät näkyvät toimitila- ja teollisuusrakentamisen aloitusten kasvuna ensi vuonna. Merkittävästä lisästä ei ole kyse, koska halvan rahan vauhdittamana rakennusinvestoinnit ovat jo nousseet hyvälle tasolle viime ja kuluvana vuonna.

Rakentamisen kasvu käynnistyi ennen talouskasvua

Rakentamisen yli kahdeksan prosentin kasvu viime vuonna vauhditti Suomen talouskasvua, investointeja ja työllisyyttä. Taustalla olivat halpa raha, kiinnostus kiinteistö- ja asuntosijoittamiseen, sote-valmistelun käynnistämä sairaalarakentaminen, jättimäiset kauppakeskushankkeet sekä infrahankkeiden myötä syntyneet liikenteellisesti hyvät rakennuspaikat.

Tänä vuonna talousennusteita on korotettu reippaasti niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin. Laajapohjainen talouskasvu näkyy usean eri elinkeinon kasvuna ja työllisyyden kehittymisenä, mikä parantaa rakentamisen kysyntää samalla kun matalien korkojen aika jatkuu.

Rakentamisen kasvu jatkuu mutta hidastuu kuluvana vuonna. Paraneva talousvauhti näkyy selkeämmin rakentamisessa vasta ensi vuonna – lähinnä toimitilojen ja teollisuusrakennusten aloituksissa. Ensi vuonna rakentaminen pysyy saavutetulla korkealla tasolla ja kasvaa 1—2 prosenttia.

Kerrostaloaloitusten voimakas kasvu on jatkunut kuluvana vuonna. Tammi-syyskuussa kasvua oli noin 30 prosenttia edellisvuodesta. Uusien asuntojen kauppa on käynyt hyvin, eikä valmiiden myymättömien määrä ole toistaiseksi kasvanut. Sekä ammattimaiset että yksityiset sijoittajat ovat edelleen aktiivisia uusien, erityisesti pienten kerrostaloasuntojen ostajia. Markkinoille on seuraavan puolentoista vuoden ajan tulossa kasvavassa määrin uusia kerrostaloasuntoja. Ilmiö on sama kuin Ruotsissa ja Norjassa. Näissä maissa tarjonta on ylittänyt kysynnän kääntäen myynnin ja hinnat kevään jälkeen laskuun. Suomessa käänne on siirtynyt eteenpäin. Asuinrakentamisen, -sijoittamisen ja -kaupan riskejä on syksyn mittaan nostettu julkisuuteen.

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokrausvolyymi kasvaa tänä vuonna 7 prosenttia

Vuokrauksen lisääntyminen on tänä vuonna ollut rakentamisen kasvua vahvempaa. Vuokraustoiminnan arvo nousee tänä vuonna 740 miljoonaan euroon. Ennuste on noussut hieman keväästä.

Valtaosa (3/4) vuokrauksesta kohdistuu rakentamiseen (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamiseen). Loppuosa on vuokrausta muun muassa teollisuudelle, palveluiden tuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ynnä muihin töihin.

Uudistalonrakentamisen konevuokraus kasvaa tänä vuonna 14 prosenttia, ja korjausrakentamisessakin konevuokrauksen kasvu jatkuu. Konekäytön kasvua nopeuttaa ihmistyön korvautuminen konetyöllä, laatuvaatimuksista ja työoloista johtuva lisääntyvä koneiden käyttö sekä vuokrakoneiden käytön yleistyminen. Korjausrakentamisessa vuokraustoiminta kasvaa 3–4 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna.

Rakennuskonevuokraus muille toimialoille lisääntyy. Teollisuuden selvästi piristynyt tilanne lisää kunnossapitotöitä ja vuokrakoneiden käyttöä. Lisäksi palvelualat ovat lisänneet vuokrakoneiden käyttöä.

Sääsuojausta käytetään yhä enemmän rakentamisessa. Telineiden ja suojauskaluston vuokrauksessa kasvu jatkuu muita koneryhmiä suurempana.

Ensi vuonna rakennuskoneiden vuokrauskysyntä kasvaa viisi prosenttia. Rakentamisen parantuneiden näkymien myötä ennustetta on nostettu keväästä.

Rakennuskoneiden tuonnin volyymi kasvoi vahvasti viime vuonna, noin 15 prosenttia. Tämän vuoden näkymä on lievästi positiivinen, mutta suurin investointikasvu on ohitettu. Tuonnin arvioidaan kasvavan tänä ja ensi vuonna 0–5 prosenttia.

 

Rakennuskonevuokrauksen arvo ja volyymimuutos (ei sisällä hintojen muutosta).

 

Lisätietoja:

Markku Riihimäki
toimitusjohtaja
Forecon Oy
p. 040 704 1187
markku.riihimaki@forecon.fi

Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
Forecon Oy
p. 0400 476 249
pekka.pajakkala@forecon.fi

Heikki Ojanperä
johtaja
Tekninen Kauppa
p. (09) 6824 1322
heikki.ojanpera@tekninen.fi

 

 

 

 

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus