Rakennuskonealan vahva kasvu jatkuu tänä vuonna – ensi vuosikin plussalla

Julkaistu 31.5.2017 |

Rakentamisen erityisesti uudisrakentamisen tunnusluvut ovat edelleen kasvaneet vauhdilla. Vuosina 2015–2016 käynnistetyt hankkeet näkyvät nyt yritysten liikevaihdossa. Foreconin tuoreen raportin mukaan rakennuskoneiden vuokrakysyntä kasvaa selvästi myös tänä vuonna, mutta kasvuvauhti hiljenee. Vuokrauksen osuuden kokonaiskäytöstä uskotaan edelleen kasvavan.

Viime vuonna käynnistyi paljon rakennushankkeita – myös aivan loppuvuonna. Konevuokraus jatkuukin hyvällä tasolla. Tänä vuonna käynnistettävien hankkeiden määrä ei aivan yllä viime vuoden korkeisiin lukuihin. Parantuneet talousnäkymät alkavat näkyä toimitila- ja teollisuuspuolen rakennushankkeiden aloitusten vilkastumisena vasta ensi vuonna.

Konekysyntää kasvattaa myös vuokrauksen markkinaosuuden kasvu, koska yritysten omien koneiden kapasiteetti on käytössä. Myös työvoiman saatavuusongelmat lisäävät koneiden käyttöä. Rakennuskoneiden myynnille ja tuonnillekin on tulossa erinomainen vuosi. Myös rakennuskonealan ensi vuosi pysyy plussalla.

Rakentamisen kasvu jatkuu, mutta vauhti hiipuu

Rakentamisen volyymi lisääntyi viime vuonna lähes kahdeksan prosenttia. Uudistalonrakentaminen lisääntyi yli 15 prosenttia. Loppuvuoden vilkkaiden aloitusten takia rakentamisen volyymikasvu on nopeaa kuluvan vuoden alkupuoliskolla.

Talous on kehittynyt alkuvuonna odotettua paremmin. Foreconin arvion mukaan bruttokansantuotteen kasvu on kahden prosentin luokkaa tänä vuonna, ja viennin vedon jatkuminen nostaa kasvupotentiaalin reilusti yli kahteen prosenttiin.

Rakentamisen kasvu jatkuu mutta vauhti hidastuu selvästi kuluvana vuonna. Vaikka talouskasvu oli hidasta viime ja toissa vuonna, monet tekijät nostivat uudisrakentamisen määrää reippaasti: rahan saatavuus, matalat korot ja pitkät laina-ajat, uusien liikenneyhteyksien tuomat uudet asuntoalueet, liikekeskukset ja toimistot. Lisäksi rakenteilla on suuria sairaaloita, jättimäisiä kauppakeskuksia, datakeskuksia ja logistiikkarakennuksia. Nyt paraneva talousvauhti näkyy selkeämmin rakentamisen, lähinnä toimitilojen ja teollisuusrakennusten, aloituksissa vasta ensi vuonna.

Kerrostalorakentamisen aloitusten kasvusuunta on jatkunut Foreconin marraskuun raportissa ennakoitua pidempään. Kerrostalorakentaminen kasvaa reippaasti, mutta sijoittajien kannalta tärkeimmillä markkinoilla Helsingissä ja Tampereella kerrostaloluvat vähenivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä; rakentaminen onkin vauhdittunut muualla. Markkinoille on valmistumassa seuraavan puolentoista vuoden ajan paljon uusia kerrostaloasuntoja. Vaikka alkuvuoden kasvu on ylittänyt odotukset, Forecon odottaa kerrostaloaloitusten kääntyvän selvään laskuun tänä vuonna.

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokrauksen volyymi kasvaa tänä vuonna viisi prosenttia

Vuokrauksen lisääntyminen on rakentamisen kasvua vahvempaa. Vuokraustoiminnan arvo nousee tänä vuonna 720 miljoonaan euroon. Toimiala on kasvanut sadalla miljoonalla viidessä vuodessa.

Valtaosa (3/4) vuokrauksesta kohdistuu rakentamiseen (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamiseen). Loppuosa on vuokrausta muille toimialoille.

Uudistalonrakentamisen konevuokraus kasvaa tänä vuonna kymmenen prosenttia. Vuokrauksen kasvu on kovaa toimistoissa, julkisissa rakennushankkeissa ja asuinkerrostaloissa. Asuinrakentamisessa koneiden käyttö lisääntyy 12 prosenttia tänä vuonna. Toimitilapuolen vuokrakonekäyttö kasvaa tänä vuonna seitsemän prosenttia ja ensi vuonna kolme prosenttia. Toimitilarakentaminen on asuntorakentamista konevaltaisempaa.

Korjausrakentamisessakin konevuokraus yleistyy. Ihmistyötä korvataan konetyöllä, laatuvaatimukset ja työolot lisäävät koneistumista, mikä siirtyy kysynnäksi konevuokraukseen. Korjausrakentamisessa vuokraustoiminta lisääntyy 3–4 prosenttia tänä ja ensi vuonna.

Rakennuskonevuokraus muille toimialoille lisääntyy. Teollisuuden selvästi piristynyt tilanne lisää kunnossapitotöitä ja vuokrakoneiden käyttöä. Myös palvelualat ovat lisänneet vuokrakoneiden käyttöä. Muiden toimialojen vuokrakoneiden käytön lisääntyminen on ensi vuonna talonrakentamisen konekäytön kasvua suurempaa. Rakennuskoneiden vuokraaminen lisääntyy ensi vuonnakin.

Rakennuskoneiden maahantuonnin volyymi kasvoi vahvasti viime vuonna, arviolta 15–20 prosenttia. Tämänkin vuoden näkymä on positiivinen. Yritysten odotukset ovat hieman syksyistä maltillisemmat. Maahantuonnin arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna viisi prosenttia.

 

Rakennuskonevuokrauksen arvo ja volyymimuutos (ei sisällä hinnanmuutosta)

 

 

Lisätietoja:

Markku Riihimäki
toimitusjohtaja
Forecon Oy
p. 040 704 1187
markku.riihimaki@forecon.fi

 Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
Forecon Oy
p. 0400 476 249
pekka.pajakkala@forecon.fi

 Heikki Ojanperä
johtaja
Tekninen Kauppa
p. (09) 6824 1322
heikki.ojanpera@tekninen.fi
Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja sen myynti vuonna 2016 oli 8,8 miljardia euroa.

Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaostoon kuuluu 33 yritystä.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus